PROMUJEMY TO CO LUDOWE

Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie już korzysta z zakupionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie łowickich strojów ludowych. Stowarzyszenie funkcjonujące przy szkole realizuje wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

trn_logo2 (Kopiowanie)

W ramach operacji pt. „Zakup łowickich strojów ludowych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Dąbrowiacy” funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie”, zakupiono 14 kompletów łowickich strojów ludowych – w tym 7 kompletów damskich oraz 7 kompletów męskich, za łączną kwotę 23 253,00 złotych.

Uczniowie wykorzystują zakupione stroje do promowania regionu łowickiego podczas uroczystości szkolnych i krajowych oraz do promocji szkoły. Występują w nich również podczas działalności szkolnego zespołu ludowego „Dąbrowiacy”.

DSC_0579 (Kopiowanie)DSC_0582 (Kopiowanie)DSC_0584 (Kopiowanie)DSC_0586 (Kopiowanie)DSC_0589 (Kopiowanie)DSC_0592 (Kopiowanie)