Uczennica Klasy IV Technikum Ekonomicznego w ścisłym Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie I Przedsiębiorczości IV 2008

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Olimpiada organizowana jest przy akceptacji Kuratorium przez Konsulat Brytyjski oraz Instytut Nowych Technologii. Merytorycznym partnerem jest Uniwersytet Łódzki , Mecenasem Głównym Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 6 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Troje uczniów Dorota Muras (klasa IV Technikum Ekonomicznego), Małgorzata Szwajewska i Karol Kutkowski (klasa III Technikum Ekonomicznego) zakwalifikowało się do drugiego etapu.
Dnia 8 lutego w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zmagali się z zadaniami związanymi min. z ekonomią, przedsiębiorczością, kulturą, wiedzą o regionie i UE.
Gala Finałowa VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości odbyła się w dniu 21 .04 .2008 r. w budynku Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Wiedzą, która była niezbędna, aby dostać się do ścisłego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości wykazała się Dorota Muras, uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie. Pod kierownictwem nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Zofii Rosy przygotowała opracowanie na temat „Inicjatywy młodzieżowe drogą do skutecznego działania na rzecz środowisk lokalnych”.
Dorota otrzymała dyplom za zdobycie wyróżnienia w finale VIII OWoRiP i wstęp wolny (bez postepowania kwalifikacyjnego) na Uniwersytet Łódzki na kierunek „zarządzanie w administracji publicznej” Dorota jako wyróżniona finalistka otrzymała bardzo cenne nagrody rzeczowe drukarkę HP – PHOTOSMART C4280 oraz głośniki do komputera Creative SBS 580. Organizatorzy dyplomami uhonorowali również szkoły i nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatniej VIII edycji w etapie szkolnym wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ok. 600 osób, a do trzeciego 110 najlepszych uczniów. Spośród nich zostali wyłonieni finaliści i laureaci i jak powiedziała pani Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii niewątpliwie wszyscy są Elitą.
Należy dodać, że Dorota jest również tegoroczną finalistką etapu okręgowego bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i ubiegłoroczną laureatką Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce). Dorota pochodzi ze wsi Bogoria Dolna. interesuje się ekonomią, rachunkowością oraz zagadnieniami z zakresu integracji europejskiej i prawa gospodarczego.
Zofia Rosa

Dzień Ziemi IV 2008

22 kwietnia corocznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej organizowane są obchody Dnia Ziemi. Członkowie Ligi Ochrony Przyrody przygotowują uroczystą akademię, której celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Młodzież przygotowuje też stoisko ekologiczne z wystawą własnych zdjęć, ulotkami propagującymi właściwe postawy proekologiczne i prezentacją multimedialną, której tematem są gatunki chronione. Obchodom Dnia Ziemi towarzyszą też konkursy fotograficzny którego motto brzmiało: Mamy tylko jedną Ziemię i quiz pod hasłem W harmonii z przyrodą. Uczestnicy konkursów zdobywają cenne nagrody (zakupione ze środków pozyskiwanych z Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej młodzieży szkolnej na 2008 „ -aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, EMTEC flashdrive, albumy, encyklopedie, słowniki.

Joanna Balcerska

Otwarcie gabinetu weterynaryjnego “Dąbrowa” II 2008

Dnia 8 lutego 2008 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia szkolnego gabinetu weterynaryjnego, dokonał tego członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski.

Wcześniej dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak w swoim wystąpieniu nawiązała do działalności patronki placówki, Jadwigi Dziubińskiej, propagującej wszelkie działania praktyczne w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej. Mówiąc o działalności szkoły i osiągnięciach uczniów, powiedziała, iż szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów, bo kiedy zabraknie owoców, nie cieszy wspomnienie pięknych kwiatów.
Na wyposażenie gabinetu złożyły się m.in.: przenośny ultrasonograf, analizator biochemiczny krwi, zestaw do wytrawiania mięsa w kierunku badania obecności włośni, analizator moczu, urządzenie do sterylizacji i badania posiewów bakteryjnych. Koszty wyposażenia gabinetu to około 100 tys. zł, z czego 21 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu, z koniecznością wyposażenia szkoły jako ośrodka egzaminacyjnego, 76 tys. zł z dotacji celowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu. Meble i inny sprzęt wykorzystano ze zlikwidowanych wcześniej pracowni gospodarki odzieżą i żywienia człowieka ( w związku ze zmianą programów nauczania).
Obecny na uroczystości prof. dr hab. n. wet. Marian Binek, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przekazał na ręce pani dyrektor list gratulacyjny
i pamiątkowy medal Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Natomiast przedstawiciel firmy farmaceutycznej Pfizer, współpracującej ze szkołą, przekazał do szkolnej biblioteki dzieła wybitnych naukowców z zakresu weterynarii.
Otwarciu gabinetu towarzyszyła sesja naukowa, w czasie której prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat Interakcje leków – co warto wiedzieć, o czym należy pamiętać, prof. dr hab. Dariusz Skarżyski, wicedyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zaś: Sygnały zarodkowe a diagnostyka wczesnej ciąży, czy wiemy więcej niż starożytni Egipcjanie? Temat ten był uzupełniony prezentacją firmy Drawiński – elektronika w rolnictwie.
W przerwie między wykładami wystąpili uczniowie z krótkim programem artystycznym. Uroczystość zakończyła się konsumpcją przygotowaną przez Radę Rodziców.

Bogumiła Łaniecka

John Deere w Zduńskiej Dąbrowie 2008

Od 8 stycznia 2008r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, podjął współpracę z firmą John Deere, potentatem światowym w produkcji ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni do zielonek oraz innego sprzętu rolniczego.


W Zduńskiej Dąbrowie firma John Deere znalazła właściwe warunki do zorganizowania Centrum Szkoleniowego dla swoich dilerów, serwisantów oraz potencjalnych nabywców ich produktów. Planowane cykle szkoleniowe trwać mają od stycznia do grudnia, średnio po 3 w miesiącu. Do tej pory odbyły się 3 spotkania w tym jedno dla sprzedawców, jedno dla serwisantów i jedno dla pracowników firmy. Do końca kwietnia John Deere planuje zorganizowanie następnych czterech spotkań, tym razem dla rolników czyli przyszłych nabywców sprzętu rolniczego. Zostaną zaprezentowane najnowsze modele ciągników, kombajnów i innego sprzętu rolniczego wystawione już w tym roku na targach Polagra Premiery. Rolnicy będą mogli nie tylko obejrzeć sprzęt, ale również wypróbować go w pracy, wykonując zabiegi uprawowe i doprawiające. Ciągniki zostaną zagregatowane z pługiem obrotowym, agregatem uprawowym biernym, agregatem uprawowym czynnym, opryskiwaczem zaczepianym i ładowaczem czołowym. Oprócz tego uczestnicy będą mogli obejrzeć najnowszy model kombajnu zbożowego oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi. Pracownicy Credit Banku John Deere poinformują rolników jak uzyskać nisko-oprocentowany kredyt na zakup sprzętu i maszyn rolniczych, a przedstawiciele firmy Michelin zaprezentują najnowsze niskociśnieniowe opony do ciągników rolniczych.
W pokazach będą mogli wziąć udział również rolnicy z powiatu łowickiego, po zgłoszeniu się do miejscowego dilera firmy.
Podjęta współpraca ZSP w Zduńskiej Dąbrowie z firmą John Deere, będzie przynosiła również szereg korzyści szkole. Młodzież ucząca się w Zduńskiej Dąbrowie będzie miała dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań dostępnych w rolnictwie, przez obserwację i użytkowanie sprzętu. Jeden z ciągników firmy John Deere zostanie przeznaczony dla uczniów do nauki pracy maszynami rolniczymi. Wykonywane prace na polach gospodarstwa pomocniczego obniżą koszty produkcji. John Deere zapowiedział również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, natomiast wyróżniający się uczniowie będą mogli brać udział w promocjach sprzętu na targach, wystawach i pokazach. Firma zapowiedziała również organizację konkursu z zakresu wiedzy rolniczej oraz o produktach firmy. John Deere będzie sponsorował nagrody, a najbardziej wyróżniający się uczniowie zostaną zaproszeni na wyjazdy organizowane przez firmę do fabryk Johna Deera w Niemczech. W takim wyjeździe uczestniczył już nauczyciel mechanizacji rolnictwa.
Od początku maja tego roku w Zduńskiej Dąbrowie będą odbywać się „Zielone Szkoły Johna Deera”, kierowane do uczniów szkół rolniczych z całej Polski. W ramach tego programu będą odbywać się prezentacje multimedialne z zakresu historii oraz przedstawiające produkty Johna Deera. Młodzież posiadająca prawo jazdy, będzie miała możliwość sprawdzenia w praktyce jak pracują ciągniki oraz inny sprzęt, który w danym momencie zostanie dostarczony. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy już w czasie pierwszego spotkania w styczniu mieli możliwość jeździć tymi ciągnikami. Największą popularnością cieszył się ciągnik 8130 o mocy 160 KM z systemem satelitarnego sterowania oraz skrzynią przekładniową typuAutopower.

Stanisław Kosmowski

Iwetta Bakowska – Mistrzyni Polski w Karate Tsunami 2007

Iwetta Bakowska uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie odniosła wielki sukces w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami rozegranych w Stanisławowie w dniach 17-18 listopada 2007 roku.
W Mistrzostwach tych startowała z ramienia Kutnowskiego Klubu Karate Tsunami, którego jest członkiem.
Uczennica naszej szkoły zdobyła w Mistrzostwach Polski złoty medal w kategorii juniorzy starsi(uczniowie szkół średnich), tytuł Mistrza Polski za I miejsce w kata tsunami drużynowo oraz uzyskała tytuł Wicemistrza Polski i srebrny medal za zajęcie II miejsca w konkurencji indywidualnej kata tsunami- formy walki z kilkoma napastnikami bez użycia broni.
Sztukę walki Karate Tsunami zaczęła trenować w wieku jedenastu lat. Brała udział w obozach i zgrupowaniach. W listopadzie bieżącego roku będzie uczestniczyć w IV Otwartych Mistrzostwach Polski oraz w I Mistrzostwach Europy.