SZKOŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NAJLEPSZA W ELIMINACJACH II STOPNIA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI ROLNICZYCH W WARSZAWIE – 7 LAUREATÓW.

W dniu 24 kwietnia 2009 roku w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 147 uczniów ze szkół średnich w ośmiu blokach tematycznych.

Wyniki naszych uczniów:

I miejsce w bloku agrobiznes – Milena Golis, tegoroczna absolwentka Technikum Ekonomicznego. Milena pochodzi ze wsi Wiskienica Górna w gminie Zduny . Interesują ją nauki ekonomiczne, a w szczególności rachunkowość, dlatego planuje studiować na wydziale finanse i rachunkowość w SGGW w Warszawie. Uczestniczya w wielu konkursach i olimpiadach, w tym w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Jest ambitną i przedsiębiorczą osobą, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wytrwale dąży do wytyczonych celów. W przyszłości chciałaby prowadzić własne biuro rachunkowe. Opiekun p. Zofia Rosa – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

I miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Krzysztof Furman, tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Krzysztof mieszka w Sejkowicach w gminie Pacyna. Gospodarstwo jego rodziców ukierunkowane jest na chów bydła mięsnego oraz uprawę warzyw. Pasjonuje się zwierzętami i dlatego ukończył Technikum Weterynaryjne. Chce podjąć studia na weterynarii, najchętniej w SGGW. Jego hobby to motoryzacja.

II miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Sebastian Sobiecki tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Pochodzi z miejscowości Skrzeszewy również w gminie Pacyna. Gospodarstwo rodziców o powierzchni 40 ha nastawione jest na produkcję mleka. Zamierza studiować rolnictwo na SGGW w Warszawie, a w przyszłości przejąć i prowadzić gospodarstwo rodziców. Pasją jego są zwierzęta ale w kręgu jego zainteresowań pozostaje sport, a szczególności piłka nożna. Opiekunami uczniów w bloku produkcja zwierzęca były: p. Bogumiła Łaniecka i p. Joanna Balcerska – nauczycielki produkcji zwierzęcej,

II miejsce w bloku produkcja roślinna – Dariusz Kotulski, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Pochodzi ze wsi Lasota w gminie Bedlno. Obecnie pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni 17 ha. Brał udział w wielu olimpiadach i konkursach rolniczych, odnosząc sukcesy- m. in.II miejsce w Polsce w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych (pisano o nich w poprzednich numerach tygodnika). Swoje plany wiąże ze studiowaniem w jednej z uczelni rolniczych. Jego zainteresowania to przede wszystkim rolnictwo, ochrona środowiska, ale także historia i literatura fantastyczna. Opiekun p. Jolanta Bilska – nauczyciel produkcji roślinnej

III miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa – Łukasz Myszkowski, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Łukasz mieszka we wsi Plecka Dąbrowa w gminie Bedlno. Jest laureatem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (IV miejsce w kraju w 2008 roku i V miejsce w 2009 roku). Interesuje się mechanizacją rolnictwa. Planuje podjąć studia w SGGW na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi mądrych i wykształconych Opiekun Stanisław Kosmowski – nauczyciel mechanizacji rolnictwa

IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. – Mariusz Guz. Mariusz jest uczniem klasy III Technikum Rolniczego. Pochodzi z miejscowości Wola Kałkowa w gminie Bedlno. Cechuje go niezwykła skromność. W przyszłości chciałby zdać dobrze maturę i studiować w SGGW na wydziale mechanicznym. Chciałby mieć własny warsztat samochodowy. Opiekun Stanisław Kosmowski – nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

IV miejsce w bloku agrobiznes – Karol Kutkowski, tegoroczny absolwent Technikum Ekonomicznego.. Podobnie jak Milena uczestniczył w wielu konkursach i olimpiadach o tematyce ekonomicznej. Karol ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 4,82. Karol wyróżnia się wyjątkową osobowością. Jest szczery, serdeczny i bardzo koleżeński. Niezwykle odpowiedzialnie pełnił funkcję przewodniczącego klasy. Planuje studiować Ekonomię również w SGGW w Warszawie. Jego hobby to sport-piłka nożna i muzyka techno. Opiekun p. Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Pan profesor Andrzej Radecki – przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR, podsumowując wyniki Olimpiady wyraził szczególne słowa uznania i podziękowania dla wyśmienicie przygotowanych uczestników ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, podkreślił ogromny wkład pracy nauczycieli, gdyż tematyka olimpiady znacznie wykracza ponad program nauczania poszczególnych przedmiotów. 6 laureatów i liczba bloków tematycznych w których szkoła brała udział bezapelacyjnie zadecydowała o mianie najlepszej szkoły w Okręgu Warszawskim.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe w postaci: aparatów fotograficznych, MP4 i cennych książek.

Eliminacje Centralne Olimpiady odbędą się 5-6 czerwca 2009 roku w Trzciance koło Nowego Tomyśla w województwie wielkopolskim.

Uczeń ZSP w Zduńskiej Dąbrowie zajął IV miejsce w kraju w Konkursie “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”

16 kwietnia 2009 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się ogólnopolski finał Konkursu \”Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca?\”.
Uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Spośród nich wybrano 21 osób, których prace, jakie trzeba było dostarczyć, komisja konkursowa uznała za najlepsze. Oprócz oceny merytorycznej opracowania, jakie uczniowie musieli przesłać do końca lutego tego roku, naukowcy z uczelni wysłuchali prezentacji najlepszych tematów, a następnie zdecydowali o kolejności miejsc zajmowanych przez uczniów.

Z Technikum Weterynaryjnego w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikował się uczeń IV klasy – Hubert Żmudziński, który opracował zagadnienie \”Zwiększenie skali produkcji mleka oraz zastosowanie nowych metod opasu i sprzedaży bydła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 121 \”Modernizacja gospodarstw rolnych\” W swojej pracy wykazał, że poprzez dodzierżawienie ziemi, skorzystanie z dofinansowania z funduszy strukturalnych oraz przemyślaną kooperację z dostawcami i odbiorcami można znacznie polepszyć wyniki finansowe w gospodarstwie rolnym. Hubert pochodzi z miejscowości Chruśle w gminie Kiernozia i w Konkursie zajął 4 miejsce w kraju, dzięki czemu zdobył indeks
i otrzymał wolny wstęp na 9 uczelni w kraju na wybrany kierunek. Opiekunem ucznia była pani Elżbieta Wojtyna, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Obchody Dnia Ziemi

Jak co roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody zorganizowali 22 kwietnia obchody Dnia Ziemi. Uroczystość ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży i uwrażliwienie na piękno przyrody. W tym roku na temat obchodów wybrano „PRADOLINĘ WARSZAWSKO –BERLIŃSKĄ” CZYLI OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW. Młodzież przygotowała prezentację oraz własnoręcznie ilustrowaną gazetkę o ptactwie stanowiącym bogactwo Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. W czasie uroczystości uczennicy klasy II Technikum Weterynaryjnego Pauli Kaniowskiej wręczona została nagroda za wyróżnienie w konkursie Fotograficznym „Fotonatura” organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Skierniewicach.

Film o szkole na YouTube

Więcej filmów na:

Dodał użytkownik zspzd.
Film został podzielony na częsci i można je zobaczyć na Youtube.

II i V miejsce w kraju uczniów z ZSP Zduńska Dąbrowa w Olmpiadzie Młodych Producentów Rolnych w Kielcach

Trzech uczniów z kl IVTR: Dariusz Kotulski, Łukasz Myszkowski, Krzysztof Wiliński z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy w dn.11-13.03.09. brało udział w finale krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbył się w Kielcach podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolnej ?AGROTECH.
W eliminacjach szkolnych w tej olimpiadzie wzięło udział 2800 uczniów z 86 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu krajowego zakwalifikowało się 60 uczestników.

12.03.09.odbył się pierwszy etap, który polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 50 pytań. Po tej części wyłoniono 28 osób do eliminacji ustnych. Wśród tej grupy znalazło się dwóch uczniów z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy: Dariusz Kotulski i Łukasz Myszkowski. Ta grupa uczestników odpowiadała na zestawy pytań przed komisją i 10-ciu najlepszych wybrano do finału krajowego. Do grupy 10-ciu najlepszych uczestników przechodzą uczniowie z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy – Dariusz Kotulski i Łukasz Myszkowski.

Do tej 10-tki ścisłego finału olimpiady zakwalifikowało się 5 ?ciu rolników i 5 ?ciu uczniów w tym 2-ch z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy. Rolnicy biorący udział w olimpiadach reprezentują wysoki poziom wiedzy rolniczej, prowadzą własne przedsiębiorstwa rolne, są często po skończonych studiach wyższych oraz uczestniczą w olimpiadach kolejny raz. Rywalizacja z nimi jest bardzo ciężka, mimo to nasi uczniowie są dla nich równymi partnerami.
13.03.09 – finał olimpiady został otwarty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? Marka Sawickiego.
10-ciu najlepszych finalistów przed publicznością udziela odpowiedzi na pytania z zestawów, które dotyczą miedzy innymi: ogólnej wiedzy rolniczej, odnawialnych źródeł energii oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW-2007-2013.
W skład komisji wchodziła kadra wykładowców z uczelni rolniczych.
Po tych eliminacjach komisja ustala kolejność miejsc wśród najlepszej grupy uczestników.
II – miejsce zdobywa Dariusz Kotulski ? ZSP Zduńska Dąbrowa
V ? miejsce Łukasz Myszkowski ? ZSP Zduńska Dąbrowa
I, III, IV miejsca ? zajmują rolnicy.

Za zdobycie II miejsca Dariusz Kotulski otrzymuje cenne nagrody ? laptop i aparat cyfrowy.
Uczniowie uczestniczący w tej olimpiadzie są świadomi, ze wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po maturze planują podjęcie dalszej nauki. Są ambitni, dążą do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu rolnictwa. W klasie III i IV uczestniczyli w olimpiadach rolniczych – ? Zasada Wzajemnej Zgodności-cross-compliance? i ekologicznych na szczeblu województwa i klasyfikowali się w czołówce najlepszych uczestników, zdobywali cenne nagrody. Ich zainteresowania to: ochrona środowiska ekonomika rolnictwa, mechanizacja rolnictwa ? jest to bardzo ważne w prowadzeniu gospodarstwa w Polsce.
Do olimpiad przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej ? Jolanty Bilskiej.

12.03.09. – odbył się wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnikami byli przedstawiciele z trzech oddziałów ODR-Piotrków Trybunalski, Kościerzyn i Bratoszewice.
W tych eliminacjach na etapie wojewódzkim uczestniczyło 30 osób. Do tych eliminacji z Odziału Bratoszewice zakwalifikowało się 2-ch uczniów z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy –Robert Wojtasiak i Piotr Plichta Kl III TR.
Do 10 najlepszych w województwie zakwalifikował się Robert Wojtasiak – zajął V miejsce.
Jest to trudna olimpiada obejmuje materiał poza programem nauczania, uczniowie pracowali bardzo solidnie, zdobyli wiedzę dotyczącą programów rolnośrodowiskowych, zasady cross-compliance, ekologicznej produkcji rolniczej.
Do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej –Jolanty Bilskiej.

Zduńska Dąbrowa najlepsza w Olimpiadzie

12.12. 2008 r. uczniowie z ZSP w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. W tych eliminacjach wzięło udział 60 uczniów ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Po pierwszej testowej części komisja wybrała 9 najlepszych uczestników do części ustnej. Po etapie ustnym 6 osób zakwalifikowało się do eliminacji krajowych, a wśród nich znalazło się 3-ch uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy z klasy IV technikum rolniczego.
Za wejście do czołówki najlepszych młodych producentów rolnych w województwie łódzkim otrzymali dyplomy i nagrody
I miejsce zajął Łukasz Myszkowski -nagrody wieża -Sony
II miejsce Krzysztof Wiliński DVD-LG
IV miejsce Dariusz Kotulski torba podróżna
. Eliminacje Krajowe odbędą się podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolnej ?AGROCHEM?w Kielcach w dniach 13-15 marzec 2009 r. Finałowi Krajowemu Olimpiady towarzyszyć będzie III Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży Wiejskiej.
Test był trudny obejmował materiał na poziomie wyższej uczelni rolniczej. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy otrzymali wysoką punktację w teście, która była o 10 punktów wyższa od pozostałej młodzieży uczestniczącej w olimpiadzie. Po części ustnej potwierdzili swoje wysokie przygotowanie do zawodu technik rolnik. otrzymali też wysoką punktację i brawa publiczności, która doceniła ich bardzo ładną odpowiedź i wszechstronną wiedzę rolniczą .
Do eliminacji młodzież przygotowała p. Jolanta Bilska-nauczyciel produkcji roślinnej i geografii
Młodzież uczestnicząca w tych olimpiadach jest świadoma, że wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po zdaniu matury planuje podjęcie dalszej nauki.
Ich zainteresowania to ochrona środowiska i ekonomika rolnictwa.

Zgodnie z tradycją!

W grudniową cudną noc
staniemy przy stajence.
W grudniową cudną noc
złączymy nasze ręce.?

Tkliwych uczuć, wzruszeń i emocji nie zabrakło w tym roku na wigilii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 18 grudnia 2008, kolejny już raz gościliśmy w swych progach dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie z dyrekcją i wychowawcami. Dla dzieci przyjazd do nas jest szczególnie ważny, jest namiastką rodzinnego domu, ciepła i serdeczności. Jednak nierzadko los sprawia, że nie każdy ma szansę przeżyć te chwile razem ze swoimi bliskimi. Dlatego tak ważne jest zapewnienie zainteresowania tym, którzy nie doświadczają tego, na co dzień.
Młodzież do tej uroczystości przygotowywała się przez wiele tygodni. Uczniowie szkoły i internatu odwiedzali pobliskie firmy w celu pozyskania pieniędzy lub produktów na prezenty i paczki. Na nasz apel odpowiedzieli: OSM w Łowiczu, Firma ?Bracia Urbanek?, Firma ?Jaromax?, Wójty Gminy Chąśno, Rada Gminy Zduny, sołtysi, pracownicy UG, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Grzegory Grzegorz, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Gajek, Lecznica Weterynaryjna (p. Golan, p. Gasik, p. Kubica), Lecznica Weterynaryjna ? p. R. Ulanowski, Masarnia w Zdunach, sklepy spożywcze: ?Kaprys?
i ?Julek? w Zdunach, sklep AGD-RTV Agata w Łowiczu. Na wysokości zadania stanęli również uczniowie i nauczyciele szkoły, jak też sąsiedniego ZSL w Zdunach. Najwięcej pracy w zorganizowanie uroczystości włożył Samorząd Uczniowski i wychowankowie internatu pod opieką pani kierownik internatu Iwony Przytulskiej, wychowawców i opiekuna samorządu pani Anny Domińczak.
Gości powitała pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak słowami matki Teresy z Kalkuty ,,Zawsze, kiedy sam nie mając ? wiele ? potrafisz dzielić się z innymi i obdarzasz ich radością? jest Boże Narodzenie??. Uczniowie zduńskiej szkoły pod opieką pani Sylwii Jabłońskiej przygotowali tradycyjne jasełka z diabłami, aniołami, Herodem, pastuszkami, Maryją i Józefem. Na wieczerzy wigilijnej były tradycyjne polskie dania, po kolacji Mikołaj rozdawał prezenty, a potem wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim, a liryczno-mistyczny nastrój towarzyszył śpiewaniu kolęd.
Nasze kontakty z dziećmi nie ograniczają się do jednego spotkania w roku. Uczniowie
z naszej szkoły tydzień temu gościli na wigilii w Gostyninie, gdzie również bardzo ciepło
i świątecznie spędzili czas. Już jesteśmy umówieni na wiosenne grillowanie! Nasi uczniowie odwiedzają również indywidualnie swoich przyjaciół, piszą maile i SMSy.
Nikt nie ma wątpliwości, że to Dzieło powinno być kontynuowane.

Prosimy o 1% dla naszej szkołyAkcja: dokarmianie zwierząt 2009

Zima to najgorszy czas dla dzikich zwierząt i ptaków. Zamarznięta, przykryta śniegiem ziemia nie jest w stanie dostarczyć zwierzynie potrzebnego pokarmu, a owady, którymi żywią się ptaki, zapadają w sen zimowy. To, czy nasi przyjaciele doczekają wiosny, zależy w dużej mierze od pomocy człowieka. Ludzie o wrażliwych sercach dokarmiają cierpiące głód zwierzęta, powinni jednak wiedzieć, jak to robić, gdyż często zamiast pomóc, mogą bardzo zaszkodzić. Jak właściwie dokarmiać dzikie ptactwo, poznawała w praktyce dnia 17.02.2009 roku młodzież I i II klasy Technikum Weterynaryjnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie. Uczniowie pod okiem nauczycieli przeprowadzili dokarmianie przygotowując budki na podsypy, karmę i wykonując podsypy w miejscach występowania bażantów. Poznali wymagania siedliskowe i zwyczaje bażanta oraz poszerzyli zakres swojej wiedzy ekologicznej, a same zajęcia rozbudziły w uczestnikach zainteresowanie potrzebą ochrony przyrody i po raz kolejny udowodniły, że ochrona środowiska naturalnego to tak naprawdę ochrona własnej egzystencji. Uczniowie oprócz zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce włączyli się do realizacji współczesnego programu łowiectwa ? ochrona i właściwe gospodarowanie dla zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności. Wszystkim mimo nie sprzyjających warunków pogodowych dopisywał znakomity humor, a co najważniejsze chęć kontynuowania tych zajęć w przyszłości. Za organizację akcji dokarmiania dzikiego ptactwa odpowiedzialni byli nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Dariusz Wojtysiak i Joanna Balcerska oraz Zarząd Koła Łowieckiego nr 7 ?ECHO\” w Łowiczu i szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.