STUDNIÓWKA 2009

54 uczniów z klas technikum ekonomicznego, weterynaryjnego i rolniczego(16 z IV TE, 21 z IV TW i 17 z IV TR) bawiło się 24 stycznia w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie na balu studniówkowym, wszyscy z osobami towarzyszącymi. Studniówka rozpoczęła się o godzinie 19.00 tradycyjnym polonezem. Uczniowie przygotowali również program artystyczny pod tytułem ?Z życia szkoły?, w którym w humorystyczny sposób przedstawili lekcje: języka polskiego, matematyki, historii i chemii oraz śpiewali dla nauczycieli piosenki, za co otrzymali gromkie brawa od publiczności.
Uczniowie bawili się w świetlicy i stołówce szkolnej, do tańca zagrał zespół ?Prestige?. Zabawę rozpoczęto od walca do którego uczniowie poprosili panią dyrektor Zofię Wawrzyńczak oraz swoich wychowawców (IV TE ? Zofia Rosa, IV TW ? Joanna Balcerska, IV TR ? Dariusz Wojtysiak). Stroje były eleganckie a zarazem skromne, wśród maturzystek przeważały sukienki ?za kolano? w stonowanych kolorach, natomiast maturzyści wystąpili w ciemnych garniturach. Sale balowe udekorowane były przez profesjonalną firmę. Na sali jadalnej przeważały barwy czerwieni, a na sali balowej zieleni.
Dokładnie o północy zgodnie z tradycją studniówkową przystąpiono do krojenia 4 piętrowego tortu.

Jesteśmy szkołą resortową

Z dniem 1 stycznia 2009r. przeszliśmy pod pod zarząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Olimpijczycy z ZSP w Zduńskiej Dąbrowie z wizytą w Brukseli


Laureat i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie wrócili z Brukseli. Byli to: Łukasz Myszkowski, Krzysztof Wiliński, Mariusz Dałek i Dariusz Kotulski. Wszyscy wyróżnieni uczniowie obecnie chodzą do IV klasy Technikum Rolniczego. To właśnie dzięki sukcesowi jaki odnieśli w marcu 2008 roku na olimpiadzie, mieli możliwość skorzystania z nagrody, jaką był wyjazd do Brukseli. Wycieczka odbyła się w dniach 27. 09. ? 01. 10. 2008r. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Brukseli, uczniowie poznali najważniejsze zabytki architektury i kultury tego miasta. Zwiedzili również Brugię i Ostendę nad Morzem Północnym. Złożyli wizytę w Parlamencie Europejskim, poznali bliżej organizację pracy Parlamentu oraz działalność instytucji Unii Europejskiej. Mieli również okazję uczestniczyć w wykładzie dr Czesława Siekierskiego, posła do Parlamentu Europejskiego pt: ,,Rola społecznych organizacji rolniczych w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej?.
Wyjazd miał charakter dydaktyczno-rekreacyjny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia i byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Do olimpiady uczniów przygotowała p. Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2008/2009

Uczennica ze Zduńdkiej Dąbrowy najlepsza w Polsce

Małgorzata Szwajewska uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego zajęła I miejsce w kraju w zawodach centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. w bloku ?Agrobiznes?. Spośród 203 uczestników osiągnęła najwyższy, i jak stwierdził Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, rewelacyjny wynik 111 punktów na 120 możliwych do osiągnięcia.

Ponadto szkołę w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali: w bloku ?Produkcja zwierzęca? – Dariusz Wiesetek uczeń klasy III Technikum Weterynaryjnego, a w bloku ?Produkcja roślinna? Mariusz Misiak, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Wszyscy zdobyli tytuł laureata.

Tegoroczne centralne eliminacje XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zostały zorganizowane w dniach 6-7 czerwca przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Olimpiada była rozgrywana w 8 blokach tematycznych.

O laur zwycięstwa w bloku ? Agrobiznes?, w którym startowała Małgosia walczyło aż 39 finalistów. W części teoretycznej olimpiady rozwiązywali test składający się z 60 pytań, który obejmował przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko rozumianą wiedzą ekonomiczną, wejściem Polski do Unii Europejskiej i aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi. W tej części uczennica uzyskała 51pkt i był to najlepszy wynik.

W części praktycznej finaliści musieli w ciągu 30 minut rozwiązać 3 zadania, które polegały między innymi na obliczeniu wysokości wynagrodzenia za pracę, na prawidłowym wypełnieniu weksla własnego, należało też narysować i opisać struktury organizacyjne przedsiębiorstwa. Dodatkowo uczniowie odpowiadali na pytania komisji związane z zadaniami praktycznymi. W tej części Małgosia spisała się doskonale, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Oprócz wielu gratulacji od członków Komitetu Głównego Olimpiady laureatka otrzymała: 3 dyplomy, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata gwarantujące wstęp na wszystkie Uniwersytety i Akademie Rolnicze w Polsce na dowolny kierunek studiów wyższych, 4 książki, cyfrowy aparat fotograficzny oraz kamerę cyfrową dla opiekuna przygotowującego do olimpiady ? Pani Zofii Rosy, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.

Największą niespodzianką dla Małgosi była nagroda ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą przekazał jej wiceminister Artur Ławniczak, obecny na części oficjalnej zakończenia olimpiady. Nagroda ta – to miesięczny staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym 2 dni pracy w gabinecie ministra rolnictwa pana Marka Sawickiego.

Dodatkowym atutem tej nagrody jest możliwość wyboru Departamentu, z którego pracą chciałaby się uczennica zapoznać. Ta forma nagrody pojawiła się po raz pierwszy na Olimpiadzie i jest dla wybitnych laureatów bardzo ważna zwłaszcza na starcie zawodowym. Na pewno pomoże Małgosi i innym młodym ludziom w podjęciu życiowych decyzji.

Małgorzata Szwajewska jest tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów, planuje studiować finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest ambitną, pracowitą i przedsiębiorczą osobą. Potrafi efektywnie organizować własne działania. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach i turniejach wiedzy ekonomicznej. Charakteryzuje ją wysoka kultura osobista i duże poczucie odpowiedzialności Interesuje się muzyką pop, piłką siatkową i lubi spotykać się z ciekawymi, optymistycznie nastawionymi do świata ludźmi. Małgosia pochodzi ze wsi Bąków Górny i jest trzecim dzieckiem z rodziny, które uczęszcza do naszej szkoły.

W bloku produkcji roślinnej jak już wspomniano, szkołę reprezentował tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego ? Mariusz Misiak, który przygotowywał się do udziału w olimpiadzie pod kierunkiem Pani Jolanty Bilskiej.

Abiturient swoją przyszłość wiąże z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rodziców o powierzchni 25 ha w miejscowości Bąków Górny, specjalizuje się ono w produkcji mleka.

Mariusz od pierwszej klasy interesował się zagadnieniami związanymi z wiedzą rolniczą, Osiągał dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, brał udział w wielu konkursach i olimpiadach o tematyce rolniczej. Zawsze dzielił się swymi umiejętnościami z kolegami, pomagał słabszym w pokonywaniu trudności w nauce. Uzyskany tytuł laureata daje mu możliwość podjęcia studiów na wszystkich uczelniach rolniczych w kraju, w tym na wymarzonej SGGW. Postanowił studiować ekonomię, co jest zgodne z jego zainteresowaniami. Interesuje się również logistyką, ochroną środowiska i sportem.

W bloku produkcji zwierzęcej brał udział Dariusz Wiesetek uczeń klasy III Technikum Weterynaryjnego, którego do udziału w olimpiadzie przygotowywała Pani Bogumiła Łaniecka.

Oprócz uzyskanego w tej olimpiadzie tytułu laureata, Darek ma w tym roku szkolnym na swoim koncie wiele innych osiągnięć. Są to: I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie BHP w Gospodarstwie Indywidualnym, I miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest aktywnym uczestnikiem Szkolnego Koła Zootechników.

Marzy o tym, aby zostać lekarzem weterynarii, niestety OWiUR nie daje laureatom indeksu na Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Jest uczniem ambitnym, ma bardzo wysoką średnią ocen. Z pewnością zrealizuje swoje plany, zdając bardzo dobrze maturę na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii.

OWiUR nigdy nie należał do łatwych olimpiad przedmiotowych. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, test i zadania praktyczne były na poziomie akademickim.

Jednak wyprawie do Wrocławia nie towarzyszyły tylko emocje związane z Olimpiadą, organizatorzy zadbali również o zagospodarowanie czasu wolnego. Uczniowie zwiedzili Starówkę z Ostrowem Tumskim i inne atrakcyjne zabytki Wrocławia.

Co roku organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby nadal dawać szansę młodym, zdolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych w zdobywaniu indeksów na studia w olimpijskiej rywalizacji.

Spotkanie z doradcą zawodowym

W dniu 13 marca 2009 r. maturzyści spotkali się z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Zostali oni zapoznani z ofertami pracy jakimi dysponuje PUP. Jednocześnie dostali ulotki na temat pozyskiwania pomocy finansowej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie z policjantem

4 marca 2009 r. w naszej szkole gościł policjant ? starszy sierżant sztabowy Sławomir Sobieszek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Łowiczu. Nie była to jego pierwsza wizyta gościnna u nas. W październiku pani pedagog szkolna zaprosiła go na spotkanie z uczniami klas IV w celu omówienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Młodzież aktywnie uczestniczyła w rozmowie o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Większość uczniów obecnych na spotkaniu to kierowcy, dlatego rozmowa oscylowała wokół jazdy samochodem.

W środę pan Sławek odwiedził szkołę ponownie. Tym razem przywiózł ze sobą film. Uczniowie klas trzecich obejrzeli materiał z pracy ?drogówki?. Wyeksponowane były efekty brawurowej jazdy samochodem i motorem. Niektóre sceny mroziły krew z żyłach. Film nie wymagał komentarza. Potem wywiązała sie dyskusja o tym jak bezpiecznie poruszać się pojazdami zmechanizowanymi po drogach, jak unikać kolizji. Policjant spędził w szkole cztery godziny. Okazało sie, że nawet ten czas to za mało, aby omówić wszystkie problemy z jakimi spotykamy się na drogach.

Kiedy zwracamy się do pedagoga

Możecie im dać swoją miłość, lecz nie myśli
wasze, jako że swe własne myśli posiadają.
Możecie usiłować być podobni do nich, lecz
nie próbujcie nawet uczynić ich podobnymi do was.
Jako, że życie się nie cofa, ani na dzień
wczorajszy nie czeka…?

Khalil Gibrana

Witam Was serdecznie!!!Chcę, abyście wiedzieli, że jestem w szkole do Waszej dyspozycji. Jeśli macie jakiekolwiek problemy ? zapraszam do siebie. Każdy uczeń jest dla mnie ważny, każdy jest inny- więc traktowany przeze mnie indywidualnie. Chcę abyście wiedzieli, że o ile będzie to możliwe, na pewno Wam pomogę! Będę szukała właściwych rozwiązań ? najlepszych dla Was.

Pragnę Was również uczulić na potrzeby innych. Tu prośba do Was: jeśli widzicie, że ktoś z Waszych kolegów potrzebuje pomocy, wsparcia, a nie bardzo wiecie jak mu pomóc ? zgłaszajcie to do mnie. To Wy najlepiej wiecie w jakim stanie emocjonalnym są Wasi koledzy czy koleżanki. To od Was w dużej mierze zależy czy pomoc dotrze do nich w porę.

Jeśli macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić ? również zapraszam!
Zastaniecie mnie w małym pokoiku obok biblioteki:

WTORKI ? 8:30- 14:00

PIĄTKI ? 9:00- 13:30

Mój adres e-mail: acharazka@o2.pl– możecie na niego pisać w każdej chwili!
Zapraszam również rodziców! jestem dostępna we wtorki i piątki. Istnieje również możliwość umówienia się
w godzinach popołudniowych na terenie szkoły oraz internatu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Anna Charążka – pedagog szkolny

Przetarg 23.06.2010

Zduńska Dąbrowa, dnia 22.06.2010r.

Znak: ZSP.S.343-1/10

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

?Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu i sali gimnastycznej w Zduńskiej Dąbrowie?

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny informuje, że w dniu 22.06.2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie dotyczące zamówienia.

Treść zapytania:
Zgodnie z art. 42 ust. 12 w zw. z ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz par. 6 ust. 2 (obowiązującego do 31.12.2009 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i par. 37 (obowiązującego od
01.01.2010 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest możliwe zastosowanie preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlano – montażowych dotyczących budynków mieszkalnych, w tym również sklasyfikowanych pod symbolem 113 \”Budynki zbiorowego zamieszkania\” obejmującym m.in. internaty i bursy szkolne.
Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie PKOB budynku internatu i ewentualne uwzględnienie zmian w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy j/w udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
a) zmienia się treść załącznika nr 1 – tj. ?formularz ofertowy?,
b dokonuje się zmian w kosztorysach nakładczych – tj następuje podział:
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek Szkoły i sali gimnastycznej,
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek internatu.
2. Symbol PKOB dla budynku internatu – 1130
Nowy załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz dwa odrębne kosztorysy nakładcze zamieszczam na stronie internetowej (www.zspzd-technikum.pl)-U Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE wg odrębnego pisma zamieszczonego na stronie(www.zspzd-technikum.pl).

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Rozstrzygnięcie przetargu

wyniki