ZAJĘCIA W GOŚLUBIU

W dniu 11 grudnia 2012 roku uczniowie  klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik realizowali zajęcia praktyczne w Goślubiu – gdzie znajduje się gospodarstwo SK Walewice, w którym utrzymywane jest bydło mięsne rasy Limousine. Młodzież  miała okazję zapoznać się z żywieniem, rozrodem oraz warunkami utrzymania bydła mięsnego.

Wycieczkę zawodową udało się połączyć z wyjazdem do „Muzeum bitwy nad Bzurą” mieszczącego się w Kutnie. Ekspozycja muzealna ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły  nad Bzurą oddziały polskie dowodzone przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę. Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy uzbrojenia, umundurowania dokumentują największą bitwę Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Większość prezentowanych na wystawie zbiorów przekazali sami uczestnicy bądź rodziny uczestników Bitwy nad Bzurą. Duża część pamiątek pochodzi ze znalezisk na terenie walk.