ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W STADNINIE KONI W WALEWICACH

W dniu 4 grudnia 2012 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odbywali zajęcia praktyczne w Stadninie Koni w  Walewicach.

Chłopcy rozpoznawali rasy  koni, maści i odmiany.  Zapoznali się z budową siodła i rzędu końskiego, pielęgnowaniem i żywieniem koni oraz organizacją dnia pracy w stajni. Uczniowie wykonywali podstawowe czynności z zakresu obsługi koni – zakładali ogłowie, czyścili konie. Zapoznali się również z produkcją rybacką SK Walewice. Z wielkim zaciekawieniem obserwowali odłowy, rozpoznawali gatunki ryb.

Taka forma zajęć wzbogaciła umiejętności uczniów z produkcji zwierzęcej.