SZKOLENIE – ORGANIZACJA RYNKU ROLNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 26-28 listopada 2012 roku uczniowie z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu – „Organizacja rynku rolnego i przedsiębiorczości” zorganizowanym przez MRiRW .

 Pierwszego dnia pobytu w CDR  w Radomiu młodzież zapoznano z następującą tematyką:

  • Stan i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa.
  • Marketing produktów rolniczych –ważny element rozwoju gospodarki.
  • Organizacja i funkcjonowanie grup producentów na rynku owoców i warzyw.
  • Przepisy prawne i zasady tworzenia grup producentów na rynku owoców i warzyw.
  • Możliwości pozyskania środków finansowych umożliwiających założenie i rozwój grup.

Wykłady  kierowane do młodych  ludzi ukazywały możliwości korzystania ze środków unijnych oraz sposoby jak zaistnieć na rynku  w przyszłości i być konkurencyjnym z polską produkcją na rynkach światowych. Nie była to tylko czysta teoria, gdyż drugiego dnia odbyły się warsztaty wyjazdowe w okolice Grójca (zagłębie sadownictwa), gdzie uczniowie w praktyce mogli obejrzeć  jak funkcjonują rolnicy zrzeszeni w grupy producenckie owoców. Pierwszą miejscowością była Wólka Łęczeszycka i grupa producentów owoców Rajpol. Zobaczyli linie do sortowania, pakowania i nowoczesne przechowalnie owoców. Zwiedzany obiekt zrobił na młodzieży bardzo duże wrażenie. Kolejne miejsce to Sadków Szlachecki gmina Belsk Duży i obiekt – baza logistyczna Grupy Producentów Owoców Fruit Family, który jest naprawdę imponujących rozmiarów, a zastosowana tam technologia urządzeń chłodniczych oraz sortująco – pakujących sprawia olbrzymie wrażenie. Takich obiektów w Europie jest zaledwie kilka, kilka w USA a kolejne tego typu powstają w Chinach.  Inwestycje te były finansowane ze środków UE jakie pozyskały grupy producentów owoców.

Po zwiedzeniu tych obiektów młodzież przekonała się ,że jest to przyszłość polskiego rolnictwa. Tylko funkcjonując w ten sposób będziemy konkurencyjni dla rynku światowego i będziemy pracować na dobrą markę krajowych produktów.

Uczniowie poznali też funkcjonowanie pokazowego gospodarstwa ekologicznego w Chwałowicach oraz linię technologiczną pozyskiwania mąki dla małych gospodarstw oraz w CDR w Radomiu przetwórstwo mięsa i produkcję soków i nektarów dla małych gospodarstw.

 Trzeciego dniu wykłady dotyczyły Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-20 oraz warsztaty dotyczące wypełniania wniosków – ,,Ułatwianie startu Młodym Rolnikom”.

Odbyte szkolenie – to bardzo dobre zajęcia dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z pozostaniem na wsi i prowadzeniem działalności rolniczej.