Cząstka pracy wykonana i znów cząstka i znów cząstka

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto dla wszystkich pracowników oświaty. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach. 15 października 2009 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i patrona szkoły.

Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak, która powitała zebranych słowami ,,Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości lecz położenie kresu nieskończonych błędów”oraz przypomniała sylwetkę patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej. Następnie odczytała życzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do wszystkich pracowników oświaty.

Pani dyrektor zaprezentowała również srebrną statuetkę przyznaną przez MRiRW, którą szkoła otrzymała za II miejsce w kraju w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009. Kolejnym punktem akademii był występ słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas III pod tytułem ,,Cząstka pracy wykonana i znów cząstka i znów cząstka…”

Piękne wiersze i piosenki wykonane z dużym zaangażowaniem spodobały się wszystkim i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości przewodniczący samorządu uczniowskiego Patryk Kubiak złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, a przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli kwiaty.

Od ziarenka do bochenka

15 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie uczniowie i nauczyciele obchodzili Święto Chleba zorganizowane przez samorząd uczniowski. Pomysłów, jak zorganizować to święto w szkole było wiele. Uczniowie postanowili przygotować stoisko, gdzie wyeksponowali różne rodzaje i gatunki chleba. Był też miód, smalec, masło i ogórki kiszone. Największym zainteresowaniem cieszyła się degustacja tych wyrobów piekarskich.

Uczniowie chcieli w ten sposób pokazać trud wielu osób, bez których nie mielibyśmy pysznych, apetycznych bochenków na stole. Taki dzień jest znakomitą okazją do nauki szacunku dla heroizmu ciężkiej pracy całego sztabu ludzi: rolnika, młynarza, piekarza, sprzedawcy, biotechnologa i innych naukowców zajmujących się chlebem, producentów narzędzi, urządzeń, maszyn stosowanych w procesie przygotowania i pieczenia chleba.

Uczniowie już myślą, w jaki sposób zorganizować to święto w następnym roku szkolnym, ponieważ, ich zdaniem, należy podtrzymywać tradycje.

Jesień jest piękna

8 października członkowie szkolnego koła LOP w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wybrali się na spacer po powsińskim ogrodzie botanicznym. Wyjazd został dofinansowany w ramach „ Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z powiatu łowickiego”.

Pomimo niesprzyjającej aury młodzież świetnie się bawiła i poznawała różne gatunki drzew i krzewów, a także egzotycznych roślin. Wycieczka miłośników przyrody doskonale połączyła przyjemne z pożytecznym.

Uczestnicy wyjazdu po spacerze zgodnie stwierdzili, że jesień też potrafi być piękna a najlepiej jest to widoczne na zdjęciu…

Spotkanie w sprawie Zjazdu Absolwentów

W dniu 17 września 2009 r. o godzinie 19.30 odbyło się w szkole spotkanie absolwentów w sprawie organizacji zjazdu w czerwcu 2010 r.
Termin X Zjazdu Absolwentów został wyznaczony na 19 czerwca 2010 r.

Początek roku szkolnego 2009/2010

W dniu 1 września 2009 r. na dziedzińcu szkoły o godzinie 9.30 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Program uroczystości:
– powitanie zgromadzonych przez P. Dyrektor Zofię Wawrzyńczak,
– przemówienie okolicznościowe,
– odczytanie listu ministra MRiRW,
– wręczenie nagród dla uczniów klas II i III kończących rok szkolny 2008/2009,
– część artystyczna w wykonaniu uczniów – przypominająca 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
– spotkania w klasach z wychowawcami.

WIELKI SUKCES UCZNIÓW W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR (5 laureatów i 2 finalistów)

Duży sukces odnieśli uczniowie ZSP w Zduńskiej Dąbrowie zajmując III miejsce w rankingu szkół biorących udział w FINALE CENTRALNYM XXXIII EDYCJI OWiUR, które odbyły się w dniach 5-6czerwca 2009 roku w Trzciance koło Nowego Tomyśla w województwie wielkopolskim.

OWiUR jest najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich kształcących się w zawodach związanych z gospodarką rolną i żywnościową.

W finale krajowym uczestniczyło 217 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski (wśród nich aż 7 uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy), wyłonionych drogą eliminacji spośród 30 000 startujących w etapie szkolnym i ponad 2 000 biorących udział w etapie okręgowym. Każdy z nich rozwiązywał test składający się z 60 pytań i wykonywał 3 zadania praktyczne. Musieli się wykazać wiedzą między innymi z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, mechanizacji, produkcji zwierzęcej, leśnictwa, ogrodnictwa, produkcji roślinnej oraz agrobiznesu. Jurorami byli pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Szkołę w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali:

– w bloku Produkcja roślinna- Dariusz Kotulski – laureat III miejsca – tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego, który przygotowywał się do udziału w olimpiadzie pod kierunkiem mgr inż. Jolanty Bilskiej. Oprócz wielu gratulacji od członków Komitetu Głównego otrzymał dyplom i liczne nagrody rzeczowe, w tym aparat cyfrowy i walizkę podróżną.

Darek Pochodzi ze wsi Lasota w gminie Bedlno. Obecnie pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni 17 ha. Brał udział w wielu olimpiadach i konkursach rolniczych, odnosząc sukcesy- zajął II miejsce w Polsce w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Wybór kierunku studiów jeszcze ma nieokreślony, zastanawia się, czy studiować rolnictwo, ekonomię, czy też filologię angielską. Jego zainteresowania to: produkcja roślinna, historia i literatura oraz nauka języków obcych.

– W bloku Produkcji zwierzęca – Krzysztof Furman – laureat IV miejsca oraz Sebastian Sobiecki, który uzyskał tytuł finalisty. Obaj są tegorocznymi absolwentami Technikum Weterynaryjnego i marzą o tym, aby zostać lekarzem weterynarii. Od tego roku OWiUR daje laureatom indeks na Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To najlepsza nagroda jakiej oczekują nasi absolwenci. Do udziału w tym etapie olimpiady przygotowywała ich mgr inż. Bogumiła Łaniecka, nauczyciel produkcji zwierzęcej.

Krzysztof Furman mieszka w Sejkowicach w gminie Pacyna. Gospodarstwo jego rodziców ukierunkowane jest na chów bydła mięsnego oraz uprawę warzyw. Pasjonuje się zwierzętami i dlatego ukończył Technikum Weterynaryjne i chce podjąć dalszą naukę w tym kierunku. Jego hobby to motoryzacja.

Sebastian Sobiecki pochodzi z miejscowości Skrzeszewy również w gminie Pacyna. Gospodarstwo rodziców o powierzchni 40 ha nastawione jest na produkcję mleka. Zamierza studiować weterynarię lub rolnictwo w SGGW w Warszawie, a w przyszłości przejąć i prowadzić gospodarstwo rodziców. Pasją jego są zwierzęta, ale w kręgu jego zainteresowań pozostaje sport, a szczególności piłka nożna.

– W bloku \”Mechanizacja rolnictwa\”  laureatami zostali Łukasz Myszkowski (V miejsce) i Mariusz Guz (VI miejsce).
Opiekun mgr inż. Stanisław Kosmowski nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

Łukasz Myszkowski jest tegorocznym absolwentem Technikum Rolniczego, mieszka we wsi Plecka Dąbrowa w gminie Bedlno. Gospodarstwo rodziców o powierzchni 30 ha nastawione jest na produkcję mleka, uprawę buraka cukrowego i rzepaku. Jest również laureatem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (IV miejsce w kraju w 2008 roku i V miejsce w 2009 roku). Z bardzo dobrym wynikiem reprezentował szkołę w I Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Interesuje się mechanizacją rolnictwa. Planuje podjąć studia w SGGW na kierunku Technika Rolnicza i Leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi mądrych i wykształconych.

Mariusz Guz jest uczniem klasy III Technikum Rolniczego. Pochodzi z miejscowości Wola Kałkowa w gminie Bedlno. Gospodarstwo rodziców o powierzchni 16 ha nastawione jest na produkcję mleka. W przyszłości chciałby zdać dobrze maturę i studiować w SGGW na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Po studiach planuje założyć działalność gospodarczą – własny warsztat samochodowy.

– w bloku \”Agrobiznes\” tytuł laureata uzyskał Karol Kutkowski, a finalistką została Milena Golis  tegoroczni absolwenci Technikum Ekonomicznego. Opiekun mgr inż. Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Karol Kutkowski – ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 4,82. Planuje studiować Ekonomie również w SGGW w Warszawie. Jego hobby to sport – piłka nożna i muzyka techno.

– Milena Golis – pochodzi ze wsi Wiskienica Górna w gminie Zduny. Interesują ją nauki ekonomiczne, a w szczególności rachunkowość, dlatego planuje studiować na wydziale finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu konkursach i olimpiadach, w tym w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Jest ambitną i przedsiębiorczą osobą, aktywnie uczestniczyła w życiu klasy i szkoły, wytrwale dąży do wytyczonych celów. W przyszłości chciałaby prowadzić własne biuro rachunkowe.

Wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych uzyskali zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty gwarantujące wstęp wszystkie Uniwersytety Przyrodnicze w Polsce na wybrany kierunek studiów. Zaświadczenia te również zwalniają absolwentów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Pan profesor Andrzej Radecki  przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR, podsumowując wyniki Olimpiady wyraził szczególne słowa uznania i podziękowania dla wyśmienicie przygotowanych uczestników, podkreślił ogromny wkład pracy nauczycieli, gdyż tematyka olimpiady znacznie wykracza ponad program nauczania poszczególnych przedmiotów. Zaznaczył jednak, że w tej edycji olimpiady nie został pobity rekord uzyskanych punktów, który należy do Małgosi Szwajewskiej  tegorocznej naszej absolwentki Technikum Ekonomicznego.
Podsumowując wyniki tegorocznych absolwentów mamy w naszej szkole 9 uczniów, którzy zdobyli indeksy na wyższe uczelnie.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy realizacji marzeń i dalszych sukcesów.

Z POMOCĄ BLIŹNIEMU – 31 maja godz. 14.00

Znakomita pisarka Maria Dąbrowska, która tuż przed wybuchem II wojny światowej odwiedziła szkołę rolniczą w Zduńskiej Dąbrowie napisała w jednym ze swych utworów: ?Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywanie najprawdziwszego siebie?.

Nie mogła przewidzieć, że po kilkudziesięciu latach Jej słowa zmienią się w czyn ?właśnie w Zduńskiej Dąbrowie!

Miało to miejsce w słotną niedzielę 31 maja podczas Pikniku Rodzinnego. Myśl o organizacji imprezy narodziła się spontanicznie, wynikła z potrzeby chwili. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie zapragnęli wesprzeć, nie tylko duchowo, ale i materialnie, poszkodowaną przez los koleżankę. Impreza zorganizowana przez Młodzieżowy Klub Wolontariatu na Rzecz zwalczania Nudy ISKRA oraz całą społeczność szkoły miała charakter charytatywny. Organizatorom zależało na zebraniu jak największej ilości pieniędzy, by móc je przekazać swojej przyjaciółce.

Dzień Pikniku zapowiadał się wspaniale. Od rana pięknie świeciło słońce aż do godziny czternastej. Wraz z zaplanowanym rozpoczęciem uroczystości nadeszła burza! Trochę pokrzyżowało to plany, jednak wszyscy organizatorzy festynu – pomimo niefortunnej pogody stanęli na wysokości zadania. Choć mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną uczniów
a drużyną nauczycieli odbył się na mokrej i śliskiej murawie, to i tak cieszył się ogromną popularnością. Wynik meczu 6:5 dla uczniów! Pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak wręczając zwycięzcom puchar, powiedziała: ?Jestem w rozterce bo nie wiem, czy cieszyć się ze zwycięzcami, czy smucić z tymi, którzy dzisiaj nie wygrali. Ale puchar jest przechodni
i niebawem trafi do?.nauczycieli?. Do głównych atrakcji pikniku zaliczyć można: loterię fantową, w której główną nagrodą była antena satelitarna, przejażdżki ciągnikiem firmy John Deere, końmi, a także – dla tych najodważniejszych przejażdżka motocyklami. Przejażdżki cieszyły wszystkich zarówno kilkuletnich, jak i dojrzałych uczestników imprezy. Ogromne zainteresowanie wśród zebranych wzbudził pokaz akcji ratowniczej z samochodu, który uległ wypadkowi, znajdowały się w nim bardzo realistycznie ucharakteryzowane ofiary. Została udzielona im pierwsza pomoc, dokonali tego strażacy z Bąkowa Górnego i ratownicy PCK z Łowicza. Nie zabrakło stoisk kulinarnych przygotowanych przez okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich i rodziców uczniów oraz grilla. Można też było tanio zakupić rośliny i krzewy ozdobne przekazane nieodpłatnie przez gospodarstwo ogrodniczo-szkółkarskie. Piknikowi towarzyszyło również hasło ?biała niedziela dla zwierząt?, można było wykonać bezpłatne badania z wykorzystaniem wyposażenia laboratorium gabinetu weterynaryjnego ?Dąbrowa? oraz uzyskać porady udzielane przez lekarzy weterynarii uczących w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.

Na scenie też cały czas coś się działo. Występowały zespoły: JARZĘBINKA, WRZOS, PRESTO i TINS. Wystąpił także szkolny kabaret ze scenką ?W oborze?, a także zespół taneczny CRAZY TEAM. Kierownik i członkowie Zespołu WRZOS przekazując na ręce pani dyrektor zebraną kwotę wyrazili aprobatę następującymi słowami ?wspierając szczytny cel jesteśmy pełni podziwu dla uczniów szkoły, którzy w taki cudowny sposób chcą pomóc swojej koleżance i jej rodzinie?.

Uwieńczeniem dnia była zabawa taneczna, podczas której świetnie się bawili zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, a także strażacy i okoliczni mieszkańcy. Organizacja pikniku była możliwa dzięki przychylności i ofiarności osób prywatnych i firm z gminy Zduny, Łowicza i Kutna.

Piknik – mimo kapryśnej pogody – był bardzo udany. Zebrano fundusze na pomoc uczennicy w wysokości około 4 000 zł. Zostały również przekazane 4 wpłaty na konto w kwocie 1 200 zł. Oprócz gotówki będą przekazane prezenty rzeczowe do mieszkania. Uczniowie są z siebie bardzo dumni! Uważają, że pomaganie innym daje wiele radości i satysfakcji.

SZKOŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NAJLEPSZA W ELIMINACJACH II STOPNIA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI ROLNICZYCH W WARSZAWIE – 7 LAUREATÓW.

W dniu 24 kwietnia 2009 roku w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 147 uczniów ze szkół średnich w ośmiu blokach tematycznych.

Wyniki naszych uczniów:

I miejsce w bloku agrobiznes – Milena Golis, tegoroczna absolwentka Technikum Ekonomicznego. Milena pochodzi ze wsi Wiskienica Górna w gminie Zduny . Interesują ją nauki ekonomiczne, a w szczególności rachunkowość, dlatego planuje studiować na wydziale finanse i rachunkowość w SGGW w Warszawie. Uczestniczya w wielu konkursach i olimpiadach, w tym w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Jest ambitną i przedsiębiorczą osobą, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wytrwale dąży do wytyczonych celów. W przyszłości chciałaby prowadzić własne biuro rachunkowe. Opiekun p. Zofia Rosa – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

I miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Krzysztof Furman, tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Krzysztof mieszka w Sejkowicach w gminie Pacyna. Gospodarstwo jego rodziców ukierunkowane jest na chów bydła mięsnego oraz uprawę warzyw. Pasjonuje się zwierzętami i dlatego ukończył Technikum Weterynaryjne. Chce podjąć studia na weterynarii, najchętniej w SGGW. Jego hobby to motoryzacja.

II miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Sebastian Sobiecki tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Pochodzi z miejscowości Skrzeszewy również w gminie Pacyna. Gospodarstwo rodziców o powierzchni 40 ha nastawione jest na produkcję mleka. Zamierza studiować rolnictwo na SGGW w Warszawie, a w przyszłości przejąć i prowadzić gospodarstwo rodziców. Pasją jego są zwierzęta ale w kręgu jego zainteresowań pozostaje sport, a szczególności piłka nożna. Opiekunami uczniów w bloku produkcja zwierzęca były: p. Bogumiła Łaniecka i p. Joanna Balcerska – nauczycielki produkcji zwierzęcej,

II miejsce w bloku produkcja roślinna – Dariusz Kotulski, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Pochodzi ze wsi Lasota w gminie Bedlno. Obecnie pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni 17 ha. Brał udział w wielu olimpiadach i konkursach rolniczych, odnosząc sukcesy- m. in.II miejsce w Polsce w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych (pisano o nich w poprzednich numerach tygodnika). Swoje plany wiąże ze studiowaniem w jednej z uczelni rolniczych. Jego zainteresowania to przede wszystkim rolnictwo, ochrona środowiska, ale także historia i literatura fantastyczna. Opiekun p. Jolanta Bilska – nauczyciel produkcji roślinnej

III miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa – Łukasz Myszkowski, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Łukasz mieszka we wsi Plecka Dąbrowa w gminie Bedlno. Jest laureatem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (IV miejsce w kraju w 2008 roku i V miejsce w 2009 roku). Interesuje się mechanizacją rolnictwa. Planuje podjąć studia w SGGW na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi mądrych i wykształconych Opiekun Stanisław Kosmowski – nauczyciel mechanizacji rolnictwa

IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. – Mariusz Guz. Mariusz jest uczniem klasy III Technikum Rolniczego. Pochodzi z miejscowości Wola Kałkowa w gminie Bedlno. Cechuje go niezwykła skromność. W przyszłości chciałby zdać dobrze maturę i studiować w SGGW na wydziale mechanicznym. Chciałby mieć własny warsztat samochodowy. Opiekun Stanisław Kosmowski – nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

IV miejsce w bloku agrobiznes – Karol Kutkowski, tegoroczny absolwent Technikum Ekonomicznego.. Podobnie jak Milena uczestniczył w wielu konkursach i olimpiadach o tematyce ekonomicznej. Karol ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 4,82. Karol wyróżnia się wyjątkową osobowością. Jest szczery, serdeczny i bardzo koleżeński. Niezwykle odpowiedzialnie pełnił funkcję przewodniczącego klasy. Planuje studiować Ekonomię również w SGGW w Warszawie. Jego hobby to sport-piłka nożna i muzyka techno. Opiekun p. Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Pan profesor Andrzej Radecki – przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR, podsumowując wyniki Olimpiady wyraził szczególne słowa uznania i podziękowania dla wyśmienicie przygotowanych uczestników ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, podkreślił ogromny wkład pracy nauczycieli, gdyż tematyka olimpiady znacznie wykracza ponad program nauczania poszczególnych przedmiotów. 6 laureatów i liczba bloków tematycznych w których szkoła brała udział bezapelacyjnie zadecydowała o mianie najlepszej szkoły w Okręgu Warszawskim.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe w postaci: aparatów fotograficznych, MP4 i cennych książek.

Eliminacje Centralne Olimpiady odbędą się 5-6 czerwca 2009 roku w Trzciance koło Nowego Tomyśla w województwie wielkopolskim.

Uczeń ZSP w Zduńskiej Dąbrowie zajął IV miejsce w kraju w Konkursie “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”

16 kwietnia 2009 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się ogólnopolski finał Konkursu \”Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca?\”.
Uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Spośród nich wybrano 21 osób, których prace, jakie trzeba było dostarczyć, komisja konkursowa uznała za najlepsze. Oprócz oceny merytorycznej opracowania, jakie uczniowie musieli przesłać do końca lutego tego roku, naukowcy z uczelni wysłuchali prezentacji najlepszych tematów, a następnie zdecydowali o kolejności miejsc zajmowanych przez uczniów.

Z Technikum Weterynaryjnego w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikował się uczeń IV klasy – Hubert Żmudziński, który opracował zagadnienie \”Zwiększenie skali produkcji mleka oraz zastosowanie nowych metod opasu i sprzedaży bydła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 121 \”Modernizacja gospodarstw rolnych\” W swojej pracy wykazał, że poprzez dodzierżawienie ziemi, skorzystanie z dofinansowania z funduszy strukturalnych oraz przemyślaną kooperację z dostawcami i odbiorcami można znacznie polepszyć wyniki finansowe w gospodarstwie rolnym. Hubert pochodzi z miejscowości Chruśle w gminie Kiernozia i w Konkursie zajął 4 miejsce w kraju, dzięki czemu zdobył indeks
i otrzymał wolny wstęp na 9 uczelni w kraju na wybrany kierunek. Opiekunem ucznia była pani Elżbieta Wojtyna, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Obchody Dnia Ziemi

Jak co roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody zorganizowali 22 kwietnia obchody Dnia Ziemi. Uroczystość ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży i uwrażliwienie na piękno przyrody. W tym roku na temat obchodów wybrano „PRADOLINĘ WARSZAWSKO –BERLIŃSKĄ” CZYLI OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW. Młodzież przygotowała prezentację oraz własnoręcznie ilustrowaną gazetkę o ptactwie stanowiącym bogactwo Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. W czasie uroczystości uczennicy klasy II Technikum Weterynaryjnego Pauli Kaniowskiej wręczona została nagroda za wyróżnienie w konkursie Fotograficznym „Fotonatura” organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Skierniewicach.