Uczeń ZSP w Zduńskiej Dąbrowie zajął IV miejsce w kraju w Konkursie “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”

16 kwietnia 2009 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się ogólnopolski finał Konkursu \”Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca?\”.
Uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Spośród nich wybrano 21 osób, których prace, jakie trzeba było dostarczyć, komisja konkursowa uznała za najlepsze. Oprócz oceny merytorycznej opracowania, jakie uczniowie musieli przesłać do końca lutego tego roku, naukowcy z uczelni wysłuchali prezentacji najlepszych tematów, a następnie zdecydowali o kolejności miejsc zajmowanych przez uczniów.

Z Technikum Weterynaryjnego w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikował się uczeń IV klasy – Hubert Żmudziński, który opracował zagadnienie \”Zwiększenie skali produkcji mleka oraz zastosowanie nowych metod opasu i sprzedaży bydła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 121 \”Modernizacja gospodarstw rolnych\” W swojej pracy wykazał, że poprzez dodzierżawienie ziemi, skorzystanie z dofinansowania z funduszy strukturalnych oraz przemyślaną kooperację z dostawcami i odbiorcami można znacznie polepszyć wyniki finansowe w gospodarstwie rolnym. Hubert pochodzi z miejscowości Chruśle w gminie Kiernozia i w Konkursie zajął 4 miejsce w kraju, dzięki czemu zdobył indeks
i otrzymał wolny wstęp na 9 uczelni w kraju na wybrany kierunek. Opiekunem ucznia była pani Elżbieta Wojtyna, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.