SZKOŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NAJLEPSZA W ELIMINACJACH II STOPNIA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI ROLNICZYCH W WARSZAWIE – 7 LAUREATÓW.

W dniu 24 kwietnia 2009 roku w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 147 uczniów ze szkół średnich w ośmiu blokach tematycznych.

Wyniki naszych uczniów:

I miejsce w bloku agrobiznes – Milena Golis, tegoroczna absolwentka Technikum Ekonomicznego. Milena pochodzi ze wsi Wiskienica Górna w gminie Zduny . Interesują ją nauki ekonomiczne, a w szczególności rachunkowość, dlatego planuje studiować na wydziale finanse i rachunkowość w SGGW w Warszawie. Uczestniczya w wielu konkursach i olimpiadach, w tym w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Jest ambitną i przedsiębiorczą osobą, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wytrwale dąży do wytyczonych celów. W przyszłości chciałaby prowadzić własne biuro rachunkowe. Opiekun p. Zofia Rosa – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

I miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Krzysztof Furman, tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Krzysztof mieszka w Sejkowicach w gminie Pacyna. Gospodarstwo jego rodziców ukierunkowane jest na chów bydła mięsnego oraz uprawę warzyw. Pasjonuje się zwierzętami i dlatego ukończył Technikum Weterynaryjne. Chce podjąć studia na weterynarii, najchętniej w SGGW. Jego hobby to motoryzacja.

II miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Sebastian Sobiecki tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Pochodzi z miejscowości Skrzeszewy również w gminie Pacyna. Gospodarstwo rodziców o powierzchni 40 ha nastawione jest na produkcję mleka. Zamierza studiować rolnictwo na SGGW w Warszawie, a w przyszłości przejąć i prowadzić gospodarstwo rodziców. Pasją jego są zwierzęta ale w kręgu jego zainteresowań pozostaje sport, a szczególności piłka nożna. Opiekunami uczniów w bloku produkcja zwierzęca były: p. Bogumiła Łaniecka i p. Joanna Balcerska – nauczycielki produkcji zwierzęcej,

II miejsce w bloku produkcja roślinna – Dariusz Kotulski, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Pochodzi ze wsi Lasota w gminie Bedlno. Obecnie pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni 17 ha. Brał udział w wielu olimpiadach i konkursach rolniczych, odnosząc sukcesy- m. in.II miejsce w Polsce w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych (pisano o nich w poprzednich numerach tygodnika). Swoje plany wiąże ze studiowaniem w jednej z uczelni rolniczych. Jego zainteresowania to przede wszystkim rolnictwo, ochrona środowiska, ale także historia i literatura fantastyczna. Opiekun p. Jolanta Bilska – nauczyciel produkcji roślinnej

III miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa – Łukasz Myszkowski, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Łukasz mieszka we wsi Plecka Dąbrowa w gminie Bedlno. Jest laureatem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (IV miejsce w kraju w 2008 roku i V miejsce w 2009 roku). Interesuje się mechanizacją rolnictwa. Planuje podjąć studia w SGGW na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi mądrych i wykształconych Opiekun Stanisław Kosmowski – nauczyciel mechanizacji rolnictwa

IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. – Mariusz Guz. Mariusz jest uczniem klasy III Technikum Rolniczego. Pochodzi z miejscowości Wola Kałkowa w gminie Bedlno. Cechuje go niezwykła skromność. W przyszłości chciałby zdać dobrze maturę i studiować w SGGW na wydziale mechanicznym. Chciałby mieć własny warsztat samochodowy. Opiekun Stanisław Kosmowski – nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

IV miejsce w bloku agrobiznes – Karol Kutkowski, tegoroczny absolwent Technikum Ekonomicznego.. Podobnie jak Milena uczestniczył w wielu konkursach i olimpiadach o tematyce ekonomicznej. Karol ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 4,82. Karol wyróżnia się wyjątkową osobowością. Jest szczery, serdeczny i bardzo koleżeński. Niezwykle odpowiedzialnie pełnił funkcję przewodniczącego klasy. Planuje studiować Ekonomię również w SGGW w Warszawie. Jego hobby to sport-piłka nożna i muzyka techno. Opiekun p. Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Pan profesor Andrzej Radecki – przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR, podsumowując wyniki Olimpiady wyraził szczególne słowa uznania i podziękowania dla wyśmienicie przygotowanych uczestników ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, podkreślił ogromny wkład pracy nauczycieli, gdyż tematyka olimpiady znacznie wykracza ponad program nauczania poszczególnych przedmiotów. 6 laureatów i liczba bloków tematycznych w których szkoła brała udział bezapelacyjnie zadecydowała o mianie najlepszej szkoły w Okręgu Warszawskim.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe w postaci: aparatów fotograficznych, MP4 i cennych książek.

Eliminacje Centralne Olimpiady odbędą się 5-6 czerwca 2009 roku w Trzciance koło Nowego Tomyśla w województwie wielkopolskim.