Obchody Dnia Ziemi

Jak co roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody zorganizowali 22 kwietnia obchody Dnia Ziemi. Uroczystość ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży i uwrażliwienie na piękno przyrody. W tym roku na temat obchodów wybrano „PRADOLINĘ WARSZAWSKO –BERLIŃSKĄ” CZYLI OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW. Młodzież przygotowała prezentację oraz własnoręcznie ilustrowaną gazetkę o ptactwie stanowiącym bogactwo Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. W czasie uroczystości uczennicy klasy II Technikum Weterynaryjnego Pauli Kaniowskiej wręczona została nagroda za wyróżnienie w konkursie Fotograficznym „Fotonatura” organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Skierniewicach.