Początek roku szkolnego 2009/2010

W dniu 1 września 2009 r. na dziedzińcu szkoły o godzinie 9.30 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Program uroczystości:
– powitanie zgromadzonych przez P. Dyrektor Zofię Wawrzyńczak,
– przemówienie okolicznościowe,
– odczytanie listu ministra MRiRW,
– wręczenie nagród dla uczniów klas II i III kończących rok szkolny 2008/2009,
– część artystyczna w wykonaniu uczniów – przypominająca 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
– spotkania w klasach z wychowawcami.