Spotkanie w sprawie Zjazdu Absolwentów

W dniu 17 września 2009 r. o godzinie 19.30 odbyło się w szkole spotkanie absolwentów w sprawie organizacji zjazdu w czerwcu 2010 r.
Termin X Zjazdu Absolwentów został wyznaczony na 19 czerwca 2010 r.