Cząstka pracy wykonana i znów cząstka i znów cząstka

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto dla wszystkich pracowników oświaty. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach. 15 października 2009 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i patrona szkoły.

Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak, która powitała zebranych słowami ,,Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości lecz położenie kresu nieskończonych błędów”oraz przypomniała sylwetkę patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej. Następnie odczytała życzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do wszystkich pracowników oświaty.

Pani dyrektor zaprezentowała również srebrną statuetkę przyznaną przez MRiRW, którą szkoła otrzymała za II miejsce w kraju w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009. Kolejnym punktem akademii był występ słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas III pod tytułem ,,Cząstka pracy wykonana i znów cząstka i znów cząstka…”

Piękne wiersze i piosenki wykonane z dużym zaangażowaniem spodobały się wszystkim i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości przewodniczący samorządu uczniowskiego Patryk Kubiak złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, a przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli kwiaty.