Lekcja geografii w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Uczniowie z klasy III TR i III TW z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie 16.10.2009 zapoznali się w Bełchatowie z:
1.technologią wydobywania metodą odkrywkową węgla brunatnego i z przeobrażeniem terenu wyrażającego się :

* wyłączeniem dużych terenów z rolniczego i leśnego użytkowania,
* zniszczeniem pokrywy glebowej w obrębie wyrobiska, zwałowiska, zewnętrznego i obiektów przyrodniczych
* zmianą sieci hydrograficznej, osadniczej, komunikacyjnej i energetycznej
* zmianą stosunków wód podziemnych, spowodowanych odwodnieniem złoża w wyniku czego powstał rozległy lej depresyjny o powierzchni 450 km

2.pracami rekultywacyjnymi terenów poeksploatacyjnych

3.gminą Kleszczów

4. zagospodarowanymi hałdami Bełchatowa

Taka lekcja geografii podobała się młodzieży, z ciekawością słuchali przewodnika, który opowiadał o historii kopalni, metodzie wydobywania węgla brunatnego i rekultywacji terenów zniszczonych. Uczniowie byli naocznymi świadkami degradacji środowiska przez kopalnie odkrywkowe, widzieli jak można zagospodarować zniszczone tereny, przykładem tego jest zalesiona i zagospodarowana góra Kamieńsk. Organizatorem wycieczki była Pani Jolanta Bilska – nauczyciel geografii, która planuje jeszcze w tym roku szkolnym wyjazd do kopalni soli w Kłodawie.