Szkolenie: „Chów bydła mlecznego”

W dniu 10.10.2023r. uczniowie  Technikum kształcącego w zawodzie  technik rolnik oraz technik weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z s. w Bratoszewicach. Szkolenie:  „Chów bydła mlecznego” objęte było patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa. Wykłady i dyskusję na temat rozrodu bydła mlecznego oraz odchowu cieląt, prowadził dr hab. Marcin Gołębiewski profesor Katedry Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.