Weź udział w III ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w III ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu.  

Formularze zgłoszenia przyjmowane są do 22 września 2023 r., a filmy do 13 października 2022 r.

Szczegóły znajdują się na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iii-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi—2023-r)

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci;

https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 roku życia.

Cel konkursu

Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać, że rolnictwo to ważna gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i  dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

 

Regulamin_III_konkursu_filmowego_Świat_się_kręci_wokół_wsi_-_podpisany

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_-_Formularz_zgłoszenia_-_edycja_III

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia_osoby_trzeciej_-_edycja_III

Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_wzór_umowy_o_przeniesienie_praw_autorskich_-_edycja_III