SUKCES NASZEJ UCZENNICY W KONKURSIE O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

W poniedziałkowe przedpołudnie w gmachu Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi rozegrany został finał IX edycji wojewódzkiego konkursu: „Żołnierze Wyklęci. Obudźcie Polskę”. Wzięło w nim udział 41 uczniów, spośród których wyłonionych zostało 13 laureatów nagrodzonych przez kapitułę okolicznościowymi upominkami mającymi na celu podkreślenie ogromnego wkładu jaki wnieśli Oni w propagowanie wiedzy historycznej na temat polskich żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. W gronie laureatów znalazła się uczennica naszej szkoły – Weronika Bakalarz, która zajęła dokładnie 13, premiowane wyróżnieniem miejsce. Warto przy tej okazji podkreślić, że we wszystkich 3 etapach konkursu w sumie udział wzięło ponad 2300 uczniów szkół średnich i podstawowych z województwa łódzkiego. Z tej perspektywy wynik Weroniki budzić musi uznanie i szacunek, zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę, iż jest Ona uczennicą technikum, w którym przedmiotami wiodącymi są te z zakresu weterynarii, a nie nauk humanistycznych.

Brawo Weronika!