Sukces uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Sapere aude”

W bieżącym roku szkolnym  odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Sapere aude”. Jego organizatorem był ZSCKR im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, oraz doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 4 uczniów: Adam Foks –  kl. IV TR,  Przemił Biczel i Hanna Wasiak – kl. II TW oraz Szymon Sołtyszewski – kl ITR.  Jednocześnie uczniowie Ci otrzymali tytuł laureata konkursu natomiast Hanna Wasiak została finalistką.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!