Wizyta w gospodarstwie Bayer Forward Farming

1 czerwca 2023 r. uczniowie technikum rolniczego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zwiedzili gospodarstwo Bayer Forward Farming prowadzone przez Krzysztofa i Macieja Nykiel, gdzie firma Bayer posiada poletka demonstracyjne. Swoje gospodarstwo prowadzą w Kaszewach. Na 90 hektarach uprawiają buraki cukrowe, pszenicę i kukurydzę. W gospodarstwie wprowadzili szereg zrównoważonych rozwiązań, w tym optymalizację stosowania środków ochrony roślin, wdrożenie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji oraz cyfrowych rozwiązań rolniczych, a także wykorzystanie nowoczesnych odmian roślin odpornych na szkodniki czy suszę. Podjęli również działania na rzecz ochrony owadów zapylających i dzikiego ptactwa. Taki sposób gospodarowania wpływa na kształtowanie przyszłości rolnictwa zrównoważonego w kraju. Wierzą, że innowacje i technologia mogą wnieść pozytywny wkład w rozwój ich biznesu
i ochronę środowiska naturalnego. W spotkaniu udział wzięło także kilku studentów z Teksasu w ramach Programu Wymiany Młodych Rolników.