SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

8 kwietnia 2022 roku  w  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju.
Po inauguracji w Centrum Konferencyjnym na Auli Kryształowej, do eliminacji pisemnych i praktycznych przystąpiło aż 196 uczniów z 40 szkół średnich. Wiedza była sprawdzana w 11 blokach tematycznych m in.: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna,  mechanizacja rolnictwa, gastronomia, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska oraz weterynaria.

Wiedzę i umiejętności rolnicze uczestników zweryfikował test składający się z 60 pytań jednokrotnego wyboru oraz trzy zadania praktyczne. Zwycięzcy eliminacji, który otrzymali największą liczbę punktów z testu i zadań praktycznych zakwalifikowali się do dalszej rywalizacji na szczeblu centralnym.

Największy sukces odniosły uczennice klasy IV: Aleksandra Cieślińska i Weronika Grobelska, obie kształcą się w technikum weterynaryjnym.  Startując w bloku weterynaria Aleksandra uzyskała największą liczbę punktów i zajęła I miejsce, Weronika zaś sklasyfikowana została na miejscu III, uhonorowane dyplomami otworzyły sobie drogę do kolejnego etapu, czyli centralnego. Kolejnymi finalistami zostali w bloku produkcja zwierzęca  Jakub Antczak uczeń klasy II  technikum weterynarii zajmując miejsce II oraz Adam Foks uczeń klasy III technikum rolniczego w bloku mechanizacji rolnictwa sklasyfikowany na miejscu  III. Zwycięzców w poszczególnych blokach opieką merytoryczną otoczyli Katarzyna Jadczak i Tomasz Olczak – lekarze weterynarii, Joanna Balcerska – nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz Stanisław Kosmowski – dyrektor szkoły, a zarazem nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Wysokie miejsca w bloku produkcja roślinna  zajęli również Dawid Łopatka i Mariusz Górski uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Szczebel centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej odbędzie się już pod koniec maja ponownie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły, FINALISTOM ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.