Zduńska Dąbrowa pożegnała tegorocznych absolwentów

„Coś się kończy coś się zaczyna” – 29 kwietnia 2022 roku uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakończyli swoją przygodę edukacyjną w murach tej szacownej placówki. Tutaj spędzili cztery lata wypełnione ciężką pracą, przygotowaniami do licznych egzaminów, konkursów, olimpiad, stażami oraz praktykami zawodowymi zarówno w kraju jak i za granicą, ale także wieloma bardziej przyjemnymi przedsięwzięciami związanymi z bujnym życiem kulturowo-społecznym kwitnącym od lat w gronie zduńskiej braci. Teraz przed większością z nich stanie najtrudniejsze zadanie w dotychczasowej karierze dydaktycznej. Stawić czoła maturze, która już za kilka dni.

Uroczystość pożegnania klas maturalnych rozpoczęła się o godzinie 12. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i wspólne odśpiewanie hymnu zapoczątkowało część oficjalną imprezy, którą w dalszej etapie kontynuował Dyrektor szkoły – Stanisław Kosmowski. Po odczytaniu listu łódzkiego Kuratora Oświaty – Waldemara Flajszera wręczył On dyplomy tegorocznym laureatom stypendium Prezesa Rady Ministrów: Mateuszowi Furmanowi i Martynie Gęsiarz. Następnie zgodnie z tradycją Dyrektor wygłosił niezwykle pouczające przemówienie skierowane do serc i umysłów młodych ludzi przed, którymi otwiera się perspektywa nowych wyzwań oraz wyborów, podejmowanych aktualnie w warunkach wyjątkowo stresogennych wynikających z dwuletniego okresu pandemii, a także wojny mającej miejsce za naszymi wschodnimi granicami. Z kolei list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka skierowany do absolwentów odczytał prowadzący uroczystość nauczyciel – Łukasz Jankowski. W końcu przyszedł czas na wręczanie listów gratulacyjnych, nagród, świadectw ukończenia szkoły oraz wyróżnień.

Po zakończeniu części oficjalnej i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego palmę pierwszeństwa przejęli uczniowie klas trzecich, którzy dla swoich starszych kolegów oraz koleżanek przygotowali ciekawy montaż muzyczny, który w połączeniu z aktorskimi gestykulacjami w przezabawny sposób odzwierciedlał szkolną rzeczywistość codziennych zmagań edukacyjnych naszych dzielnych absolwentów. Podziękowania i wyrazy szacunku dla maturzystów płynące z ust młodzieży stanowiłyby końcowy akcent dzisiejszego przedsięwzięcia gdyby nie fakt przygotowania wyjątkowej niespodzianki przez uczniów klas odchodzących. Postanowili oni dla wszystkich zebranych zaśpiewać trzy klimatyczne utwory, które w sposób wyjątkowo wymowny podsumowały uroczystość nadając jej dodatkowo klimat zadumy i smutku związanego z pożegnaniem życia pełnego pasji, zaangażowania oraz braterskiej przyjaźni.

„Coś się kończy coś się zaczyna”, a Wy drodzy absolwenci zaczynacie nowy etap Swojej ziemskiej wędrówki. Życzymy powodzenia i połamania pióra na maturze.