Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w warsztatach w Bratoszewicach

W dniu 6.04.2022 r. odbyło się szkolenie i warsztaty w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bartoszewicach pt.: ,,Sad w sercu Polski. Pielęgnacja sadu tradycyjnego oraz szczepienie drzew owocowych”. Wykładowcą i prowadzącym warsztaty był Pan mgr Grzegorz Hodun z Instytutu  Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. W szkoleniu i warsztatach udział brali uczniowie z klasy I (Justyna Stańczyk, Aleksandra Guzek, Patryk Leśniewski) i III ( Emilia Walendzik, Zuzanna Tokarska, Weronika Szczepaniak, Jan Dańczak)  Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne wiadomości z zakresu innowacyjnych metod wspomagania drzew owocowych, projektowania i zakładania sadu tradycyjnego, rozmnażania roślin sadowniczych i praktycznego ich wykorzystywania czy szczepienia i okulizacji oraz przygotowania sprzętu i materiałów.

Szkolenie pozwoliło uzupełnić niezbędną wiedzę, która zostanie wykorzysta w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej w dniu 8.04.2022 r. W Olimpiadzie będą brały udział uczennice klasy III TAK (Emilia Walendzik i Zuzanna Tokarska

Uczennicom III TAK życzymy powodzenia!