MARIUSZ GÓRSKI Z INDEKSEM NA POLITECHNIKĘ BYDGOSKĄ

7 kwietnia 2022 roku, w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, odbył się Finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”. Dla uczestników III etapu przygotowano 10 indeksów. Do rywalizacji przystąpiło 18 osób, byli to uczniowie szkół rolniczych z całej Polski. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Mariusz Górski uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Finałowym zadaniem konkursu było przygotowanie 15 minutowej prezentacji multimedialnej na temat: “Elementy rolnictwa inteligentnego (4.0) w produkcji roślinnej i zwierzęcej”.

Mariusz zawarł w swojej prezentacji elementy tegoż rolnictwa, którymi dysponuje  szkoła, między innymi  ciągnik z systemem GPS, rozsiewacz nawozów oraz robot udojowy, a prezentując temat nadmienił, że kształcąc się w Zduńskiej Dąbrowie ma możliwość pracy na zaprezentowanym sprzęcie.
Za swoją pracę otrzymał indeks zajmując zaszczytne  IV miejsce. Opiekunem merytorycznym ucznia była Pani Iwona Przytulska nauczycielka przedmiotów zawodowych.

Wszyscy uczestnicy gali podczas, której ogłoszono wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” mogli wysłuchać interesującego wykładu Pana dr Grzegorza Smytrego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Wody Polskie w Bydgoszczy pt.: „Mała retencja pomocą w złagodzeniu skutków suszy i utrzymaniu poziomu plonów roślin uprawnych w regionie wodnym Noteci”

Mariuszowi serdecznie gratulujemy!

Gościliśmy ósmoklasistów z Łowicza i Bąkowa!

7 kwietnia 2022 roku odbył się w naszej szkole nieplanowany Dzień Otwartych Drzwi dla uczniów z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z Łowicza i Bąkowa. Spotkanie miało na celu zachęcić młodzież  do wybrania tej właśnie placówki, jako miejsca swojej dalszej edukacji.

Część oficjalna odbyła się w sali multimedialnej, gdzie około godziny 1030 licznie zgromadzili się uczniowie szkół podstawowych. W pierwszej kolejności głos zabrali uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy – Dominika Kowalczyk i Michał Flisowski, którzy pełnili rolę prowadzących.

Po krótkim wstępie głos zabrała wicedyrektor szkoły Pani Zofia Rosa, która powitała przybyłych gości i zaprezentowała najważniejsze informacje dotyczące działalności szkoły, jej profilu edukacyjnego oraz zasobów infrastrukturalnych. Następnie nasi nauczyciele – Pan Aleksander Frankiewicz i Pan Marcin Wójcik omówili dziedziny, w których uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy święcili triumfy, wygrywając wiele konkursów oraz olimpiad o zasięgu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim. Później nasi uczniowie w sposób obrazowy i czytelny opowiadali swoim młodszym kolegom i koleżankom o kierunkach kształcenia w naszej szkole. Następnie młodzież zwiedzała obiekty dydaktyczne należące do placówki. Uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych, dzięki czemu mogli przekonać się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie.

Atrakcji było wiele i każdy mógł znaleźć dla siebie coś, co mogłoby go zainteresować. Można było na przykład wziąć udział w pokazie florystycznym, zajrzeć w mikroskopy czy spróbować swoich sił w rysunku technicznym. W obiektach o profilu zawodowym odbywały się z kolei warsztaty z groomingu psów, nauki zakładania szwów, a nawet badania krwi oraz wymazów. Na terenie ogródka meteorologicznego można było dokonać pomiarów pogodowych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko nauki jazdy konnej, a w oborze dydaktycznej uczniowie mogli zaobserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego. Przybyli licznie uczniowie mogli również zobaczyć internat i dowiedzieć się jak w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania licznie przybyłych uczniów ze szkół podstawowych, którzy mając w pamięci atrakcje związane z bogatą ofertą edukacyjną ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wybiorą właśnie tę szkołę, jako miejsce kontynuowania nauki.

Wiemy już na pewno, że z większością spotkamy się we wrześniu.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na jeszcze jeden dzień Otwartych Drzwi Szkoły, który będzie zorganizowany 21 kwietnia 2022 roku.