WOLONTARIUSZE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY – W AKCJI!!

Wolontariusze z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wraz z opiekunem wolontariatu panią Kamilą Muras, tuż przed dniem Wszystkich Świętych wyposażeni w rękawice, grabie, motyki, sekatory, szczotki i inne akcesoria odwiedzili zduński cmentarz.

Corocznym celem wolontariuszy jest sprzątanie zaniedbanych i opuszczonych grobów, o których nikt już nie pamięta. Uczniowie podzieleni na grupy z wielkim zapałem wykonywali powierzone im działania: sprzątanie, grabienie liści, wyrywanie traw i chwastów. Po uporządkowaniu grobów na każdej mogile został zapalony symboliczny znicz Caritas.

Wolontariusze nie zapomnieli o grobach żołnierzy, których liczne mogiły znajdują się na cmentarzu w Zdunach. Tam również zostały zapalone znicze w barwach biało-czerwonych.

Satysfakcja z wykonanej pracy wśród uczniów była ogromna. Na koniec przyszła pora na odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Był to czas wyciszenia i zadumy.