Spływ Papieski młodzieży ze Zduńskiej Dąbrowy

W związku z panującymi obostrzeniami epidemiologicznymi, obchody tegorocznego Dnia Papieskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, musiały zostać zredukowane do Spływu Papieskiego i przeprowadzanych lekcji wychowawczych i katechez przypominających postać papieża – Polaka,  świętego Jana Pawła II. Nie mogło odbyć się w szkole, praktykowane od wielu lat, spotkanie ze świadkiem życia papieża. W dniu 11 października, 40 uczniów, 4 instruktorów kajakarstwa (w tym pan dyrektor szkoły) i 2 opiekunów odbyło spływ na rzece Bzurze na odcinku Strugienice – Łowicz. Przed wypłynięciem, krótkiej modlitwie przewodniczył ks. Ireneusz Cieślak, proboszcz parafii p.w. św. Jakuba ap. w Zdunach, błogosławiąc na koniec wszystkich obecnych uczestników spływu. Płynąc, nie zabrakło śpiewów piosenek, w tym najbardziej znanej pieśni papieskiej „Barki”.  Po zakończeniu spływu wszyscy udali się na Stary Rynek pod pomnik papieża, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwy.

WARSZTATY PRZETWÓRSTWA W SZADKU

Uczniowie klasy III TW B ( 4l) uczący się w naszej szkole uczestniczyli w warsztatach przetwórstwa w Szadku. Celem warsztatów było przedstawienie młodzieży małych, lokalnych, ekologicznych rodzinnych działalności. Uczniowie poznali modele organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej, zasady przetwórstwa mięsa, owoców i miodu. Odwiedziliśmy:

– gospodarstwo sadownicze, gdzie młodzież poznała proces tłoczenia soku z jabłek

– rodzinną piekarnię, której właściciel przedstawił etapy pieczenia chleba

– pasiekę, w której pszczelarz opowiedział o produkcji i pobieraniu miodu

– masarnię, której właściciele przybliżyli zasady przygotowania surowca, obróbki mechanicznej i termicznej mięsa.

Mieliśmy również okazję degustować produkty regionalne. Wycieczkę uważamy za bardzo udana, tym bardziej że podróż również minęła nam bardzo szybko.