Spływ Papieski młodzieży ze Zduńskiej Dąbrowy

W związku z panującymi obostrzeniami epidemiologicznymi, obchody tegorocznego Dnia Papieskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, musiały zostać zredukowane do Spływu Papieskiego i przeprowadzanych lekcji wychowawczych i katechez przypominających postać papieża – Polaka,  świętego Jana Pawła II. Nie mogło odbyć się w szkole, praktykowane od wielu lat, spotkanie ze świadkiem życia papieża. W dniu 11 października, 40 uczniów, 4 instruktorów kajakarstwa (w tym pan dyrektor szkoły) i 2 opiekunów odbyło spływ na rzece Bzurze na odcinku Strugienice – Łowicz. Przed wypłynięciem, krótkiej modlitwie przewodniczył ks. Ireneusz Cieślak, proboszcz parafii p.w. św. Jakuba ap. w Zdunach, błogosławiąc na koniec wszystkich obecnych uczestników spływu. Płynąc, nie zabrakło śpiewów piosenek, w tym najbardziej znanej pieśni papieskiej „Barki”.  Po zakończeniu spływu wszyscy udali się na Stary Rynek pod pomnik papieża, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwy.