DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

13 października 2021 do szkoły w Zduńskiej Dąbrowie na powrót zawitały echa historycznych wydarzeń sprzed kilkuset lat. W roku 1773 utworzona została Komisja Edukacji Narodowej pełniąca w tym czasie rolę pierwszego na świecie ministerstwa oświaty. Na cześć tego wydarzenia każdego roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Po trudnym okresie pandemicznym i związanym z nim zdalnym prowadzeniem zajęć edukacyjnych w końcu udało się zorganizować tę ważną dla naszej szkoły uroczystość.

Długo oczekiwane wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz wspólnego odśpiewania hymnu. Zgodnie z wieloletnią tradycją następnym punktem programu było ślubowanie i przejęcie sztandaru przez młodszych uczniów naszej placówki, a następnie ślubowanie chłopców i dziewcząt z klas pierwszych oraz drugich.

Celem wprowadzenia uczestników uroczystości w świat wartości i tradycji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie młodzież złożyła kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej, Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich oraz Krystyny Idzikowskiej prezentując również zgromadzonym  biografie wyżej wspomnianych, ważnych dla naszej społeczności postaci historycznych. Atmosferę zadumy i wzniosłych uczuć pogłębiło oddanie czci zmarłym nauczycielom oraz pracownikom szkoły, których upamiętniono minutą ciszy.

W dalszej części wydarzenia głos zabrał Dyrektor Stanisław Kosmowski, który przywitał przybyłych gości oraz w krótkim przemówieniu podziękował nauczycielom i pracownikom zduńskiej placówki edukacyjnej wskazując przy okazji kierunki oraz cele dydaktyczno-wychowawcze jakimi powinni się Oni kierować w bieżącym rok szkolnym.

Rozdanie nagród Ministra i Dyrektora oraz wyprowadzenie sztandaru szkoły zakończyło część oficjalną uroczystości. Na scenę wkroczyli uczniowie klas trzecich i czwartych, którzy zaprezentowali zgromadzonym nastrojowy montaż słowno-muzyczny przeplatany barwnymi strojami łowickimi podkreślającymi ludowy charakter naszej wspólnoty.

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodniczącego Rady Rodziców stanowiły ostatni akcent środowej uroczystości, która bez wątpienia przywróciła wśród zgromadzonych poczucie stabilizacji i nadziei na powrót do normalności.