Warsztaty z pieczenia chleba

Chleb w kulturze ludowej od zawsze cieszył się niemałym szacunkiem. Posiada on bardzo bogatą symbolikę i wiele zastosowań w obrzędowości. Jawił się nie tylko jako pokarm, ale i atrybut religijny. Chleba starano się nie marnować, ani dopuścić do jego zepsucia, gdyż mogło to sprowadzić gniew boży. Kromkę, która upadła na ziemię należało podnieść i pocałować. Resztki chleba należało dać ptactwu lub dodać do paszy. Niewyobrażalnym było położenie bochenka na brudnym stole. Przed samym jego pokrojeniem należało nakreślić na nim znak krzyża, co jest nie tylko (wtórnym) odniesieniem do znaku męki pańskiej, ale również odniesieniem do mitu, w którym gromowładny bóg powstrzymuje rozrost niedawno stworzonej ziemi właśnie poprzez nakreślenie na niej czterech stron świata…

Historie chleba oraz tematykę szacunku do niego w naszej tradycji i kulturze poruszaliśmy na warsztatach z pieczenia chleba, które odbyliśmy w Zwierzyńcu Pierwszym k. Częstochowy.  W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II TR, II TWA oraz III TWB (4l).   W części teoretycznej prowadzący zapoznali młodzież z systemami jakości żywności, a w części praktycznej uczestnicy poznali poszczególne etapy właściwego przygotowania chleba, a następnie samodzielnie wyrabiali ciasto, z którego zostały upieczone smaczne bułki.