„LOKALNA WIEŚ MIEJSCEM DO ŻYCIA I ROZWOJU – WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy

Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

  1. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Ekobiesiada, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Wojsławicach oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej

Dąbrowie zaprasza na warsztaty realizowane w ramach operacji pt.

„LOKALNA WIEŚ MIEJSCEM DO ŻYCIA

I ROZWOJU – WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE”

 

Zapisy i szczegółowe informacje u partnerów operacji

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Informacja o realizacji operacji

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszeniowa

Plakat2