WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA

Komu w drogę… – powiedzieliśmy sobie 18 października 2016 roku, tym samym rozpoczynając trzydniową wycieczkę na pomorze! Tegorocznym celem było Trójmiasto i okolice. Mimo wczesnej godziny wyjazdu, dobry humor dopisywał wszystkim bez wyjątku, co dało się poznać po śpiewach i głośnych rozmowach.

Pierwszym punktem zwiedzania było Westerplatte, czyli półwysep z obiektami tworzącymi w 1939 roku system obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Oprowadzani przez przewodnika, poznaliśmy tam przebieg działań obronnych prowadzonych przez mjr. H. Sucharskiego w ciągu siedmiu dni we wrześniu 1939r., a także późniejszą historię tego miejsca. Stamtąd przejechaliśmy prosto do Gdańska, a dokładniej na Stare Miasto. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wszystkim znanej Fontanny Neptuna i Dworu Artusa. Przemierzając kamienne uliczki przeszliśmy pod dawny ratusz, a następnie – Muzeum Bursztynu, które jak się okazało było swego czasu więzieniem. Na trasie naszego spaceru, pojawiło się również Drzewo Millenium Gdańska i Bazylika Mariacka. Po przemaszerowaniu tylu kilometrów, wszyscy byli zadowoleni, kiedy okazało się, że na pierwszy dzień to już koniec zwiedzania i jedziemy do Chłapowa, czyli miejsca noclegowego.

Z samego rana spakowaliśmy plecaki i ruszyliśmy w drogę na Hel. Na dobry początek dnia odwiedziliśmy Muzeum Obrony Wybrzeża (będące niegdyś stanowiskiem ogniowym) z odtworzonymi m.in. izbą oficerską, pokojem dowódcy, gabinetem zabiegowym i wieloma innymi wystawami tematycznymi.

Po zwiedzaniu wróciliśmy do autokaru, by kontynuować podróż na cypel. Na miejscu mogliśmy przespacerować się wzdłuż plaży, gdzie powstało wiele ciekawych zdjęć. Kiedy już kwiaty we włosach potargał nam wiatr, obraliśmy kurs na Puck. Wracając do Chłapowa zrobiliśmy jeszcze jeden przystanek – w Jastrzębiej Górze, żeby wspiąć się na spotkanie z Latarnią Morską Rozewie. Na własne życzenie nie skończyliśmy dnia tak szybko jak było to zaplanowane. Zabraliśmy tylko ręczniki, zostawiliśmy niepotrzebne rzeczy i już pędziliśmy przez skarpy. Okazało się, że są wśród nas prawdziwe morsy! Przecież być nad morzem i nie wejść do wody to grzech… Świetnie się bawiliśmy biegając i skacząc przez fale…

Wraz z nadejściem nowego dnia, nasza wycieczka zbliżała się ku końcowi… Po śniadaniu spakowaliśmy walizki i znów pozajmowaliśmy swoje miejsca w autokarze i ruszyliśmy do Gdyni. W oczekiwaniu na statek, którym mieliśmy za chwilę płynąć, czas zajmował nam nasz przewodnik opowiadając o obiektach znajdujących się przy brzegu. Przejazd do Sopotu również nie trwał zbyt długo. Tam, przemierzając „Monciak”, przechodziliśmy m.in. obok Krzywego Domku, aż dotarliśmy do najsławniejszego molo w Polsce. Jeszcze ostatnie zdjęcia i… w drogę do Zduńskiej Dąbrowy.

14991395_1808469776082010_1262520337555105633_o-kopiowanie

14918792_1808468566082131_3114518284636348197_o-kopiowanie

15003441_1808469879415333_1833815275924932664_o-kopiowanie

15003409_1808469909415330_1458670549128946333_o-kopiowanie

14991048_1808470359415285_8695512904158820782_o-kopiowanie

14917016_1808470579415263_7580323028150213008_o-kopiowanie

DOFINANSOWANIE DLA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z EFS RPOWŁ

 

_blogo_20161012-kopiowanie

Bardzo ucieszyła nas wiadomość otrzymana w połowie  października 2016 roku o tym, że złożony przez szkołę wniosek aplikacyjny pt. „Nauczanie rolnicze XXI wieku” uzyskał dofinansowanie. Wniosek złożony został na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt  uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości aż 1 329 210 zł. Całkowita kwota projektu wynosi 1 476 900 zł.

miniaturka-php-1-kopiowanie

fot. ZSCKR

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży zawodowych, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatnie następujące kursy:

*nauki jazdy kat. B,

*obsługi kombajnu zbożowego,

* stosowania środków ochrony roślin,

*inseminatora,

*florystyczno – kelnerski,

*na wózki widłowe,

*spawania elektrodami otulonymi,

*instruktora jazdy konnej,

*instruktora hipoterapii.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Udział w projekcie pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową w celu sprostania wymogom rynku pracy oraz stworzy możliwość lepszego przygotowania młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Będą też dofinansowane stypendia stażowe, dzięki którym nasi uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców. Ponadto będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej i kształcić się w nowoczesnej dobrze wyposażonej w sprzęt techno-dydaktyczny szkole.

miniaturka-php-kopiowanie

fot. ZSCKR

 

DZIEŃ PAPIESKI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W roku Miłosierdzia Bożego, przed liturgicznym wspomnieniem świętego Jana Pawła II przypadającym na 22 października, tradycyjnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, odbył się Dzień Papieski. Składał się on z czterech części.

Od rana uczniowie wysłuchali koncertu gitarowo – wokalnego i świadectwa życia Pana Zygmunta Romanowskiego; życia naznaczonego trudem, cierpieniem, bólem, ograniczeniami, ale także radością i miłością. To właśnie jemu,  w roku 1992 Jan Paweł II polecił, aby pomimo niepełnosprawności fizycznej, stał się apostołem piosenki religijnej. Od tamtego czasu Pan Zygmunt koncertował w ponad 30 krajach.

Następnie 10 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyło w Papieskim Spływie Kajakowym rzeką Bzurą (na odcinku Strugienice – Łowicz). W sąsiedztwie ruin zamku prymasowskiego, przy powstałym w bieżącym roku obelisku upamiętniającym miejsce pożegnania Jana Pawła II z ziemią łowicką, grupa ta zapaliła znicze i odmówiła modlitwę.

W kościele parafialnym w Zdunach odbył się trzeci wymiar obchodów – Różaniec św.  W przedstawionych przez uczniów rozważaniach tajemnic widoczne było nauczanie papieża Polaka.

W ostatnim punkcie programu obchodów Dnia Papieskiego, od godz.19.15 uczniowie obejrzeli 2-godzinny Koncert Światowych Dni Młodzieży “Credo in Misericordiam Dei” (Wierzę w Boże Miłosierdzie), inspirowany 12. artykułami wyznania wiary.

dsc_0301-kopiowanie

dsc_0348-kopiowanie

dsc_0117-kopiowanie

dsc_0166-kopiowanie

dsc_0186-kopiowanie

dsc_0196-kopiowanie

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I WYCHOWAWCZEGO W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Wychowawczego, prowadzi  szeroki zakres działań informacyjno – edukacyjnych upowszechniających właściwe postawy, mechanizmy obronne, a także omawiający konsekwencje wynikające z zagrożeń, jakie niosą ze sobą negatywne zjawiska społeczne, takie jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, cyberprzemoc, przestępczość nieletnich, przemoc rówieśnicza, itp. Działania te podejmowane są we współpracy m.in. z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.

W dniu 20 października br. uczniowie klas I naszego Technikum uczestniczyli w zajęciach, których celem była profilaktyka zachowań ryzykownych i demoralizujących, przede wszystkim kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny oraz uświadomienie skutków prawnych wypływających z  nierozważnego, beztroskiego czy lekkomyślnego postępowania. Prelekcję poprowadził sierżant Tomasz Piechocki z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, w czasie której poruszył problematykę odpowiedzialności karnej nieletnich związanej ogólnie z używkami,  ruchem drogowym i przemocą.

Młodzież została poinformowana o zagrożeniach będących rezultatem spożywania alkoholu, posiadania, rozprowadzania i zażywania substancji psychoaktywnych – dopalaczy i narkotyków oraz o skutkach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Przedstawiono im konsekwencje, jakie mogą ponieść, gdy wejdą w konflikt z prawem dotyczącym wykroczeń nieletnich w ruchu drogowym. Policjant uświadomił uczniom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym. Zwrócił szczególną uwagę, aby nie ujawniać swoich danych osobowych w sieci internetowej ani danych innej osoby bez jej zgody, zapewniając, że w Internecie nie ma anonimowości i każdy sprawca cyberbullingu może ponieść poważne konsekwencje za swoje czyny. Sierżant podkreślał, że w przypadku zachowań nakierowanych na ośmieszanie, nękanie, pomawianie, wykluczanie, aby nie paść ofiarą należy działać w swojej obronie i  zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom – szkole, policji. Młodzież dowiedziała się o następstwach zakazanych prawem czynów i ich wpływie na dalsze życie  np. o wymiarze kar sądowych czy możliwości izolacji od środowiska, a w perspektywie przyszłości, utraty szansy wykonywania różnych zawodów. Uczniowie zadawali wiele pytań. Mamy nadzieję, że odpowiedzi Pana Sierżanta uzmysłowiły ostatecznie,  jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność karną oraz jakie uczniowie powinni przyjmować postawy wobec namowy do czynu zabronionego ustawodawstwem prawnym.

Na koniec spotkania uczniowie serdecznie podziękowali Panu Tomaszowi Piechockiemu za interesujący przekaz ilustrowany ciekawymi przykładami z doświadczenia w pracy w policji, z którego niewątpliwie wynieśli wiele cennych informacji, jak zadbać o własne bezpieczeństwo unikając zagrożeń czyhających na nich szczególnie w wieku dorastania.

dsc_0011-kopiowanie