III FORUM EKOLOGICZNE W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Trzecie już Forum Ekologiczne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozpoczęło się w tym roku w czwartkowy poranek 27 października pod hasłem „ Ścieki –  czy musimy się tego bać” wpisując się tym samym na stałe w harmonogram licznie odbywających się tutaj imprez o charakterze kulturalno-naukowym.

Licznie zgromadzonych gości przywitał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski dając tym samym asumpt do rozpoczęcia III Ekoforum. W tematykę tegorocznego spotkania wprowadził uczestników imprezy wiersz Adama Mickiewicza „Nad wodą wielką i czystą” oraz piosenka „Świat bez wody” w wykonaniu uczniów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Następnie przyszedł czas na pierwszą, właściwą część przedsięwzięcia, na które złożyły się trzy wykłady bezpośrednio odnoszące się do hasła tegorocznego Forum.

Wykład pt. „Rodzaje wytwarzanych ścieków oraz ich wpływ na środowisko naturalne” wygłosiła pani Iwona Leśniewicz , prezes Ligi Ochrony Przyrody okręgu Skierniewice i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.

Pani Adrianna Drzewiecka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu zaprezentowała z kolei wykład pt. „Zobowiązania Unijne Polski w zakresie gospodarki ściekami, wynikające z dyrektywy Unijnej”.

Ostatni wykład pt. „Działania samorządów lokalnych na rzecz poprawy czystości ścieków na terenie gmin” przedstawiła pani Eliza Warzywoda, pracownik Urzędu Gminy Zduny.

Atrakcji nie zabrakło również w przerwach pomiędzy wykładami kiedy to uczestnicy Forum, zwłaszcza licznie przybyła młodzież z okolicznych gimnazjów  miała okazję wziąć udział w konkursie „Powiedzenia i przysłowia o wodzie” czy też wspólnie z uczniami Zespołu Szkół zaśpiewać piosenkę ekologiczną pt. „Jasne niebo, czysta woda”.

W drugiej części imprezy zaprezentowana została najciekawsza prezentacja multimedialna przygotowana przez jedną z uczestniczek konkursu „Ścieki – czy musimy się tego bać”.

 Zwieńczeniem trzeciego Forum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie było ogłoszenie wyników konkursów: plastycznego, fotograficznego i multimedialnego związanych z hasłem „Ścieki – czy musimy się tego bać” i wręczenie przez dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego nagród zwycięzcom oraz wyróżnionym.

Po zakończeniu części oficjalnej imprezy jej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zwiedzaniu szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, oddając  się przy tym  degustacji przepysznych ciast w specjalnie do tego celu przygotowanej kawiarence.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy Forum znaleźli dla siebie coś ciekawego co pozwoliło im pogłębić wiedzę z zakresu gospodarki odpadowej, zmuszając jednocześnie do refleksji nad problematyką czystości lokalnych akwenów wodnych.

Zapraszamy za rok.

dsc_0047-kopiowanie

dsc_0059-kopiowanie

dsc_0099-kopiowanie

dsc_0075-kopiowanie

dsc_0110-kopiowanie

dsc_0118-kopiowanie