PRACOWNIA ANALITYCZNO-CHEMICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

indeks (Kopiowanie)

www.zainwestujwekologie.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jest w trakcie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą: „Utworzenie pracowni analityczno-chemicznej analiz czynników środowiska w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
Wartość ogólna zadania wynosi 34 000,00 PLN, w tym 14 000,00 PLN to wysokość jaką stanowiło dofinansowanie w ramach przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W ramach zadania zostanie utworzona nowoczesna pracownia do wykonywania analiz chemicznych czynników środowiska takich jak analizy powietrza, wody, gleby ale również i do prowadzenia analiz żywności. W pracowni będą odbywały się zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego ale również zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Podstawowe działania obejmą zakup sprzętu audio-wizualnego i komputerowego, niezbędnego do szybkiego i efektywnego przekazu wiedzy z zakresu chemii, analityki, biologii i edukacji ekologicznej. Pomoce w które jest wyposażana pracownia to:

1. Pomoce dydaktyczne planowane do zakupu to:
1. Tablica interaktywna – 1 szt. będzie wykorzystywana do wyświetlania prezentacji multimedialnych i programów interaktywnych z zakresu chemii, biologii, analityki i edukacji ekologicznej w formie interaktywnej.
2. Projektor multimedialny – 1 szt. jest niezbędnym urządzeniem stanowiącym wyposażenie tablicy. Będzie wykorzystywany do wyświetlania na tablicy obrazów.
3. Laptop – 1 szt. będzie wykorzystywany do przygotowywania prezentacji multimedialnych, korzystania z zasobów Internetu, wyświetlania filmów, skanowania materiałów oraz korzystania z dziennika elektronicznego.

2. Materiały dydaktyczne z zakresu nauczania edukacji przyrodniczo-ekologicznej i chemiczno-analitycznej to:
1. Zestaw odczynników chemicznych – niezbędne do wykonywania podstawowych doświadczeń chemicznych.
2. Zestaw odczynników analitycznych – do przeprowadzania analiz i badań zawartości składników w glebie i wodzie.
3. Zestaw podłoży mikrobiologicznych – wykorzystywane do określania rodzaju substancji biologicznych badanych na posiewach. Odczynniki chemiczne, analityczne i podłoża mikrobiologiczne niezbędne do wykonywania podstawowych doświadczeń chemicznych oraz do przeprowadzania analiz i badań zawartości składników w glebie i wodzie oraz podłoża mikrobiologiczne – wykorzystywane do określania rodzaju substancji biologicznych badanych na posiewach.
4. Zestawy szkła laboratoryjnego – niezbędne do prac laboratoryjnych w których wykonywane będą doświadczenia lub analizy chemiczne i biochemiczne.
5. Zestaw wyposażenia laboratoryjnego – statyw laboratoryjny, suszarka laboratoryjna, przybornik laboratoryjny, palniki z wyposażeniem – podstawowe przyrządy pomocne przy podtrzymywaniu szkła laboratoryjnego, suszeniu szkła, oddzielaniu składników mikrobiologicznych, wykonywaniu preparatów mikrobiologicznych.
6. Wagi elektroniczne – niezbędne do odważania odczynników chemicznych i badanych produktów.
7. Tablice chemiczne –układ okresowy pierwiastków, tabele rozpuszczalności i elektroujemności). Tablice będą wisiały na ścianach pracowni i będą w każdej chwili dostępne dla nauczyciela i dla uczniów.

3. Meble do pracowni – w tym stoły laboratoryjne ze zlewami, biurka, taborety.

DSC_0003 (Kopiowanie)DSC_0007 (Kopiowanie)

DSC_0009 (Kopiowanie)DSC_0012 (Kopiowanie)