ŚDM W ŁOWICZU

img (Kopiowanie)56 uczniów z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wraz z opiekunami: Agnieszką Kaczor i Aleksandrem Frankiewiczem uczestniczyło 2 października w spotkaniu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Starym Rynku w Łowiczu, w związku z peregrynacją symboli Światowych Dni Młodzieży. W czasie spotkania młodzi wysłuchali: historii ŚDM, charakterystyki symboli, świadectw, a także śpiewali pieśni związane z przyszłorocznym spotkaniem młodych w Krakowie. Od 14.04.2014 roku krzyż wraz z ikoną Maryi pielgrzymuje po polskich diecezjach, przygotowując Polskę na Światowe Dni Młodzieży. Peregrynacja rozpoczęła się od odebrania Krzyża i Ikony przez Młodych w Rzymie i następnie rozpoczęcie Peregrynacji po Polsce. W diecezji Łowickiej pielgrzymowanie symboli ŚDM odbyło się w dniach:28 sierpnia– 3 października 2015 r.

 

Z HISTORII:

Peregrynacja (łac. Peregrinatio, peregrinationis) – pielgrzymka, uroczyste przejście lub przenoszenie obrazów, relikwii lub innych przedmiotów kultu religijnego. Cel peregrynacji: osobiste, wewnętrzne spotkanie z Jezusem, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał po to, aby nas zbawić. Dzięki peregrynacji przypominamy sobie duchowe dziedzictwo krzyża oraz bezmiar miłości Odkupiciela do mnie.
Peregrynacja Symboli ŚDM – spotkanie, pielgrzymka z Żywym Jezusem i Maryją ukrytymi w symbolach Krzyża Roku Świętego i Ikonie Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani).

Symbole ŚDM:
• Krzyż
Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” został wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983 – 22.04.1984). Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania jubileuszu. Wśród gości nich nie zabrakło też młodzieży: przedstawicieli ruchów i wspólnot, którzy wspólnie odpowiedzieli na zaproszenie Ojca Świętego. To właśnie oni poprosili, by papież przekazał im krzyż po zakończeniu obchodów. Ojciec Święty spełnił ich prośbę i w Niedzielę Zmartwychwstania powierzył im Krzyż Roku Świętego, mówiąc: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”

Ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego
Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek „Wybawicielka Ludu Rzymskiego” sięga wydarzeń z końca VI wieku, kiedy mieszkańców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. W 2003r., podczas dnia młodzieży w wymiarze diecezjalnym, papież zachęcał młodych by, przez Maryję, jeszcze bardziej zbliżali się do Jezusa. W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży 2003 wyjaśniał: „Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem, Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy.” To podczas tego spotkania papież powierzył młodym kopię ikony, by wraz z krzyżem wędrowała po świecie. W tym geście przekazał też młodzieży swój testament: zawołanie „Totus Tuus”, którego kolejne pokolenia młodzieży uczą się dziś właśnie u stóp Matki Bożej „od Światowych Dni Młodzieży”.

Wędrówka po całym świecie
Rok 1984 był nie tylko początkiem wędrówki krzyża po całym świecie, ale też zapowiedzią Światowych Dni Młodzieży: spotkania, podczas którego młodzi ludzie najpierw osobiście doświadczają Tajemnicy Odkupienia, a potem niosą ją w świat swoim rówieśnikom, rodzinom i rodakom.
„Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”

Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie borykającej się ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też niewielkie szkoły, szpitale i więzienia.

DSC00484 (Kopiowanie)DSC00490 (Kopiowanie)DSC00495 (Kopiowanie)DSC00496 (Kopiowanie)DSC00506 (Kopiowanie)DSC00512 (Kopiowanie)