PRÓBNA EWAKUACJA

W dniu 7 października 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się próbna ewakuacja związana z ochroną przeciwpożarową budynków i otaczających go terenów. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie -opuszczenie budynku szkoły zajęło obecnym niespełna dwie minuty.

Przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń służy przede wszystkim podwyższeniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, sprawdzeniu znajomości planu ewakuacyjnego oraz wyciągnięciu cennych wniosków dotyczących bezpieczeństwa.

Próbna ewakuacja przeprowadzana jest w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie przynajmniej raz w roku – zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.

20151007_090016 (Kopiowanie)11214368_1657261134536209_4905592437252308965_n (Kopiowanie)