WYCIECZKA ZAWODOWA

W dniu 7 października 2015 roku uczniowie klas pierwszych i czwartych Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej uczestniczyli w wycieczce zawodowej do szkółki drzew i krzewów ozdobnych w Zawadach.

Szkółka drzew i krzewów ozdobnych w Zawadach produkuje materiał szkółkarski najwyższej jakości w gruncie oraz w uprawach pojemnikowych, stosując różne szczepionki mikoryzowe.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z ofertą szkółki oraz udział w zajęciach terenowych z produkcji trawy w rolkach. Młodzież zwiedziła również rodzinną firmę Drewsmol zajmującą się przesadzaniem dużych drzew, pielęgnacją terenów zieleni, projektowaniem, wycinką oraz chirurgią drzew.
Udział w wycieczce poszerzył z pewnością wiedzę uczniów oraz dał im możliwość rozpoznawania drzew i krzewów ozdobnych. Zdobyta wiedza wpłynie z pewnością na rozwój ich wyobraźni zawodowej, ponadto przyda się w przyszłej pracy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA