KURS TURYSTYKI ROWEROWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców współpracując ze Szkolnym Klubem Turystyki Rowerowej istniejącym przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, w dniach 24-25 października, zorganizowali dla 24 osób Instruktorski Kurs Turystyki Kwalifikowanej o specjalności Turystyka Rowerowa. Zajęcia prowadzili wykładowcy AWF w Warszawie (Wydział Turystyki i Rekreacji). Pierwszy dzień kursu poświęcony był zgłębianiu: Historii Turystyki, Podstaw Prawnych, Techniki Rowerowej. Następnego dnia, kursanci podzieleni na dwie grupy, uczestniczyli w formie praktycznej, jaką była zorganizowana wycieczka rowerowa po łowickiej ziemi, na terenie Gminy Zduny. Zwiedzając najważniejsze miejsca turystyczne, w odpowiednich punktach terenowych kursanci zdawali egzamin, potwierdzający zdobytą wiedzę. Na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów odpowiednie dokumenty i legitymacje instruktorskie. Mogli też zakupić koszulki instruktorskie i wszywki TTPiK. Wspólny posiłek zakończył 2-dniowy kurs, którego uczestnikami były osoby pochodzące z różnych miejscowości, m.in. z Łowicza, Skierniewic, Głowna, Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawy, Gdańska, a także nauczyciele ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

DSC00869 (Kopiowanie)DSC00872 (Kopiowanie)DSC00880 (Kopiowanie)DSC00903 (Kopiowanie)DSC00907 (Kopiowanie)DSC00918 (Kopiowanie)DSC00965 (Kopiowanie)DSC00940 (Kopiowanie)DSC00952 (Kopiowanie) DSC00971 (Kopiowanie)