DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, która w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się 15 października połączona była w tym roku z ceremonią otwarcia w internacie nowoczesnej kotłowni zasilanej pompami ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Około godz. 1300 rozpoczęła się część oficjalna imprezy. Na wstępie miało miejsce uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły oraz powitanie zgromadzonych nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości przez dyrektora szkoły p. Stanisława Kosmowskiego.

Następnie głos zabrał uczeń klasy maturalnej Adam Głowacki, który wygłosił krótki referat przedstawiający biografię patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej. Historyczny wątek uroczystości wprowadził wśród zebranych nastrój zadumy, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych, którzy w tak podniosłej atmosferze złożyli uroczyste ślubowanie.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania klas pierwszych złożone zostały kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: Jadwigi Dziubińskiej, Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich oraz Krystyny Idzikowskiej a głos po raz drugi zabrał dyrektor p. Stanisław Kosmowski, który przyznał nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji szkoły. Przedstawił również w formie prezentacji multimedialnej harmonogram najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich kilku latach na terenie szkoły ze znaczącym udziałem środków finansowych przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wiceprezes p. Cezary Dzierżek był jednym z zaproszonych gości. Na ręce wiceprezesa Dzierżka dyrektor Kosmowski złożył również podziękowania za wkład jaki WFOŚiGW włożył w rozwój szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście tacy jak: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Iwona Korczak, Starosta Powiatu Łowickiego – pan Krzysztof Figat, Wicewojewoda Łódzki – pan Paweł Bejda, wiceprezes WFOŚiGW – pan Cezary Dzierżek oraz Wójt Gminy Zduny pan Jarosław Kwiatkowski przybyły wraz z licznie reprezentowaną grupą radnych gminnych i sołtysów, którzy również zaszczycili swoją obecnością szkołę w Zduńskiej Dąbrowie.

Ostatnim akcentem oficjalnej części obchodów Dnia Edukacji Narodowej był występ wokalny uczennicy klasy maturalnej Eweliny Popławskiej, która zaśpiewała piękną pieść patriotyczną autorstwa Bułata Okudżawy pt. „Modlitwa”, po której nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandaru szkoły.

Z kolei wprowadzeniem wśród zgromadzonych atmosfery radości i humoru związanego z codzienną pracą nauczyciela zajęli się uczniowie klas drugich i trzecich, którzy pod kierownictwem pani Anny Domińczak i pani Agnieszki Kaczor przygotowali krótki spektakl teatralny pod jakże wymownym tytułem: „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie”.

Całość uroczystości podsumowali uczniowie Justyna Banasiak i Mateusz Dałek, którzy przebrani w regionalne, łowickie stroje złożyli serdeczne życzenia dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Przepiękne róże, które trafiły z rąk uczniów do obecnych na sali pracowników oświaty stanowiły dopełnienie wyrazów szacunku i uznania jakie wychowankowie placówki dydaktycznej w Zduńskiej Dąbrowie żywią wobec swoich mentorów.

indeks (Kopiowanie)

www.zaiwestujwekologie.pl

Po zakończeniu części imprezy związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej wszyscy jej uczestnicy udali się do internatu, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi do nowoczesnej kotłowni zasilanej pompami ciepła. Każdy zainteresowany miał okazję obejrzeć instalację, która stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania w dziedzinie wydajnej i ekologicznej gospodarki energetycznej.

DSC_0041 (Kopiowanie)DSC_0056 (Kopiowanie)DSC_0102 (Kopiowanie)DSC_0121 (Kopiowanie)DSC_0125 (Kopiowanie)DSC_0131 (Kopiowanie)DSC_0143 (Kopiowanie)DSC_0144 (Kopiowanie)DSC_0158 (Kopiowanie)DSC_0170 (Kopiowanie)DSC_0172 (Kopiowanie)DSC_0205 (Kopiowanie)DSC_0211 (Kopiowanie)DSC_0212 (Kopiowanie)DSC_0215 (Kopiowanie)DSC_0246 (Kopiowanie)