PIESZO NA JASNA GÓRĘ MŁODZI SZLI…

21 maja 2012 r., Mszą świętą odprawioną w Kościele Sióstr Bernardynek, której przewodniczył ks. biskup Józef Zawitkowski,  rozpoczęła się 357 Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z prymasowskiego Łowicza wyruszyło w tym roku, pod przewodnictwem ks. Wiesława Frelka i pomagających mu księży: Ludwika Wnukowicza i Huberta Wiśniewskiego, ok. 400 pątników z całej diecezji. Dziewiąty raz z rzędu uczestniczyła w pielgrzymce liczna 30-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz ze swoimi opiekunami Aleksandrem Frankiewiczem i Janem Łanieckim. Była to jedyna, zorganizowana grupa pielgrzymkowa młodzieży szkolnej z całej Diecezji Łowickiej. Poprzez przygotowane transparenty, flagi, wyraziste koszulki, modlitwę i śpiew, młodzież  mocno akcentowała swoją obecność w całej grupie pielgrzymkowej. To już swoista tradycja szkoły, że  w majowej Łowickiej Pielgrzymce idzie młodzież z tej szkoły.  Jest to możliwe dzięki wielkiej życzliwości Dyrekcji Szkoły i całej Rady Pedagogicznej. Kolejny już raz uczniowie otrzymali busa szkolnego na przewóz swoich bagaży.

Pielgrzymka, będąca wydarzeniem religijnym, jest niezwykłą formą wędrownych rekolekcji, przeżywanych w ciągu 6 dni na trasie ponad 200 km. od Łowicza, poprzez Jeżów, Polichno, Plucice, Gidle, Kosiska, aż do Jasnej Góry. Najważniejszym momentem każdego dnia była Msza święta, celebrowana na szlaku pielgrzymkowym. Treści, jakie wypełniały czas wspólnego pielgrzymowania to pogłębiona refleksja religijna nad hasłem Pielgrzymki: “Kościół naszym domem a dom Kościołem”, które bliskie jest hasłu roku duszpasterskiego w Kościele.

Pielgrzymka, to także modlitwa różańcowa, dzielenie się Słowem Bożym w ramach świadectwa, liczne dyskusje religijne, wspólne śpiewy. Istotnym momentem spotkania z Miłosiernym Ojcem był sakrament pojednania podczas „drogi”. W wielu przypadkach konieczne były momenty ciszy, okazji do osobistej refleksji. To, co wypełniało treść całej pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie Miłość Boga i bliźniego. Wszyscy śpieszyli sobie z pomocą i życzliwością, stanowiąc jedną, wspólną rodzinę Bożą, tak bardzo potrzebną w trudnej, upalnej tegorocznej drodze.

Dzień, w którym pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, był kalendarzowym Dniem Matki. Wyjątkowa to sytuacja spotkania z Duchową Matką Narodu.  W kaplicy Matki Bożej pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył jubilat ks. bp. Józef Zawitkowski, obchodzący w minionym tygodniu 50 rocznicę święceń kapłańskich. Na zakończenie Mszy Św., ks. biskup otrzymał od przeora klasztoru jasnogórskiego nadany tytuł Konfratra Paulińskiego Zakonu, zostając włączonym do konfraterni w dowód uznania za szerzenie kultu Matki Bożej Jasnogórskiej. Tytuł jasnogórskiego konfratra przyznawany jest od średniowiecza przyjaciołom i dobroczyńcom Jasnej Góry oraz zakonu. Tak zacne wyróżnienie napełniło wielką radością serca pielgrzymów łowickich.

Młodzi pielgrzymi zduńsko-dąbrowscy zmęczeni, ale pełni radości, płynącej ze spotkania z Maryją, wracali w sobotni wieczór do najbliższych osób, do swoich rodzin. A za rok – mówili – jak Bóg da, znów tutaj przyjdą po raz X – jubileuszowy.