Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 2
Zamawiający informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej okna O2 o wymiarach 2750×5500 mają być wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu podłogi. Informuję, że nie ma możliwości zastosowania tego mechanizmu w oknach RU. Proszę więc o zmianę funkcji otwierania z RU na U oraz określenie ilości mechanizmów otwierania z poziomu podłogi. Czy w oknie 03 należy zastosować mechanizm otwierania w jednym czy dwóch skrzydłach?,
2. Czy drzwi podlegające wymianie do drzwi zewnętrzne ? zgodnie z opisem na rysunkach czy drzwi balkonowe ? zgodnie z przedmiotem robót. Jakie szklenie należy zastosować w drzwiach?,
3. Czy określenie szyba biała oznacza szybę standardową przezroczystą 4/16/4 czy szybę mleczną,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę funkcji otwierania RU na U.
Ilość mechanizmów otwierania z poziomu podłogi – 2
W oknie O3 zastosować mechanizm otwierania w dwóch skrzydłach.
Ad. 2.
Drzwi zewnętrzne, panel pełny ciepły.
Ad. 3.
Oznacza szybę standardową przezroczystą 4/16/4

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 14.06.2010 r. do przetargu ZSP.S.341/2/10

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 14.06.2010 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
Czy zamawiający dopuszczcza
1. zastosowanie profili PCV 6 komorowych o szerokości profilu równej 70 mm i o współczynniku przenikania ciepła K?1,7 W/m2K,
2. czy zastosowane mają być szyby zespolone z ramką z tworzywa, a wyklucza się zastosowanie szyb z ramką aluminiową,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili PCV 6 komorowych o szerokości profilu powyżej 70mm i o izolacyjności cieplnej kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż U = 1,7 W (m2 * K)
Ad. 2.
Zamawiający nie wyklucza zastosowania szyb z ramką aluminiową (ramka ciepła)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak