Wyjaśnienie 5, 6 i 7

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Proszę o dopuszczenie do przetargu okien PCV 5-komorowych o szerokości profilu 70mm,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Tak dopuszcza się okna PCV 5-komorowe o szerokości profilu równym lub większym niż 70mm

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Z kosztorysu nakładczego wynika, że Zamawiający nie przewiduje obróbek wewnętrznych oraz malowań wewnętrznych. Proszę o potwierdzenie w/w zapisu.
2. W ofercie podajecie Państwo jedną stawkę VAT. Wg naszej wiedzy przy wymianie stolarki okiennej w internacie obowiązuje 7% VAT, zaś w szkole 22%. Jaką stawkę VAT należy przyjąć. Jeżeli należy przyjąć 2 różne stawki VAT, to wymaga to zmiany druku oferty oraz przedmiaru robót,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
– W poz. 10 kosztorysu ofertowego ująć (oprócz tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV. na ościeżach o szerokości 25cm) – wg własnej kalkulacji wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III ościeży od strony wewnętrznej.
– W poz. 11 kosztorysu ofertowego ująć (oprócz malowania tynków zewnętrznych farba silikonową) – wg własnej kalkulacji wykonanie malowania farbami emulsyjnymi uzupełnień tynków zwykłych kat. III ościeży od strony wewnętrznej.
Dla potrzeb dokładnej wyceny wskazana jest wizja Wykonawcy w terenie , aby dokładnie móc oszacować całkowite swoje koszta za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Ad. 2.
Zamawiający dokonuje ustalenia wartości zamówienia bez podatku od towarów i usług (VAT), to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zastosowania odpowiedniej stawki VAT dla danej kategorii robót.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie 7

Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. W nawiązaniu do wyjaśnień nr 3 z dn.17.06.2010r. prosimy o szczegółowe
sprecyzowanie czy inne okna oprócz O2 i O3 mają być wyposażone w mechanizmy
do uchylania kwater z poziomu podłogi. Brak jednoznacznej informacji,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
– Okna oznaczone symbolem o2 i o3 (budynek sali gimnastycznej) mają być wyposażone w mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 3 i 4

Wyjaśnienie nr 3
Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 5-komorowego o grubości 70mm przy spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji technicznej?,
2. Prosimy o szczegółowe o sprecyzowanie i zaznaczenie na rysunkach, które okna (kwatery) mają być uchylane z poziomu podłogi oraz podać ilość mechanizmów w poszczególnych oknach. Jednocześnie informujemy, że mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi mają zastosowanie tylko dla kwater uchylnych a nie rozwierno – uchylnych,
3. Czy drzwi d1, d2 mają być zewnętrzne? Jeżeli tak mogą być wykonane z aluminium?,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Tak dopuszcza przy grubości profilu równym lub większym niż 70mm
Ad. 2.
– Okno oznaczone symbolem o2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
– okno oznaczone symbolem o3 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. 1 skrzydło rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
Ad. 3.
Drzwi oznaczone symbolem d1 i d2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) są drzwiami zewnętrznymi do budynku sali gimnastycznej.
Drzwi mogą być wykonane jako PCv lub aluminium
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d2:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– boczne mniejsze skrzydło profil PCV/AL w poziomie klamki.
– panel ciepły wypełnienie pianką.
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d1:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– panel ciepły wypełnienie pianką.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak