Wyjaśnienie nr 3 i 4

Wyjaśnienie nr 3
Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 5-komorowego o grubości 70mm przy spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji technicznej?,
2. Prosimy o szczegółowe o sprecyzowanie i zaznaczenie na rysunkach, które okna (kwatery) mają być uchylane z poziomu podłogi oraz podać ilość mechanizmów w poszczególnych oknach. Jednocześnie informujemy, że mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi mają zastosowanie tylko dla kwater uchylnych a nie rozwierno – uchylnych,
3. Czy drzwi d1, d2 mają być zewnętrzne? Jeżeli tak mogą być wykonane z aluminium?,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Tak dopuszcza przy grubości profilu równym lub większym niż 70mm
Ad. 2.
– Okno oznaczone symbolem o2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
– okno oznaczone symbolem o3 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. 1 skrzydło rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
Ad. 3.
Drzwi oznaczone symbolem d1 i d2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) są drzwiami zewnętrznymi do budynku sali gimnastycznej.
Drzwi mogą być wykonane jako PCv lub aluminium
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d2:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– boczne mniejsze skrzydło profil PCV/AL w poziomie klamki.
– panel ciepły wypełnienie pianką.
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d1:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– panel ciepły wypełnienie pianką.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak