Praktyka w Niemczech Justyny Stolińskiej uczennicy klasy IV TW

W dniach 28.06-28.09. 2009 roku miałam okazję odbywać trzymiesięczna praktykę zawodową w Niemczech. Wyjazd ten był możliwy dzięki Piotrowi Pietrzakowi z poznańskiej instytucji “TUR”, która uczestniczyła w programieLeonardo da Vinci.
Spośród szkół rolniczych w całej Polsce zostało wylosowanych kilka szkół, w których znalazł się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
Abym mogła wyjechać przeszłam kurs językowy, który przygotował mnie do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez niemieckich rolników w Siennie. Gdy już poznałam wyniki rozmowy, która przeszłam pomyślnie miałam kolejny kurs językowy, który tym razem był przeprowadzony pod kontem poznania niemieckiej kultury i obyczajów ale również pod kontem zachowania się w różnych sytuacjach, np. zakupy, podróż, opowiadania o sobie i rodzinie itp. Ta rozmowa była decydująca pod względem wybrania dla mnie odpowiedniego gospodarstwa rolnego.
Podróż rozpoczęła się w Poznaniu, a zakończyła w Nienburgu w szkole rolniczej Deula, która trwała ok. 10 godzin autokarem. W szkole tej pośród 70-paroosobowej grupie spędziłam 5 dni. W czasie pobytu miałam kolejny kurs językowy i praktyczny, dzięki którym mogłam poznać funkcjonowanie niemieckiego rolnictwa, ale również nauczyć się obsługi maszyn rolniczych. Po zajęciach edukacyjnych mieliśmy wolny czas dla siebie, który wykorzystywałam na zwiedzanie pięknego miasta Nienburg.
Szkoła w Deula posiada nowoczesny i dobrze wyposażony internat ze stołówką, nowoczesne maszyny rolnicze, np. traktory, siewniki, agregaty, pługi itp. oraz własną szkołę kształcenia kierowców (szkoła posiadała najnowsze samochody marki BMW).
Podczas pobytu w tej szkole miałam przyjemność poznać wielu fantastycznych ludzi, którzy stali się moimi przyjaciółmi. Po 5 dniach został zorganizowany przez dyrekcje szkoły grill, który pozwolił nam powiedzieć co nam się podobało, a co nie. Jednocześnie było to nasze pożegnanie przed trzymiesięczną rozłąką, jaką był wyjazd do rodzinnych gospodarstw rolniczych. Podstawą tego programu było indywidualne przydzielenie praktykanta do danego gospodarstwa.
Moim punktem praktyk, a zarazem drugim domem na trzy miesiące stało się gospodarstwo położone w pięknej miejscowości Engbutteler w landzie Cuxhaven. Ta wieś znajdowała się ok. 2km od Morza Północnego. Posesja należała do Bjorma Duckera z małżonką Heidi. Gospodarstwo należące do nich miało powierzchnie 290,5ha z budynkami i podwórzem w tym 111ha ziemi uprawnej, a 178ha użytków zielonych. Wiązała się z tym duża ilość zwierząt gospodarskich (190 krów mlecznych, 400 buhajów, 140 cielaków i 2 konie). Do moich obowiązków należało dojenie krów dwa razy dziennie na nowoczesnej hali udojowej, dbanie i pielęgnowanie domu z roku 1859 oraz opieka nad trójką dzieci (8-letnim Bjarne, 5-letnia Avenją oraz 6-miesieczną Jariną).
Co dwa tygodnie weekend miałam wolny, wtedy mogłam zwiedzać okolice z nowo poznanymi kolegami i koleżankami z Polski. Mogę powiedzieć, że Niemcy zwiedzałam jeżdżąc na rowerze, ponieważ ten kraj posiada bardzo wiele ścieżek rowerowych, czego tylko im tego pozazdrościć. W ten sposób mogłam korzystałam z powietrza morskiego, ale i zwiedzać wszystko dokładnie tak jak chciałam. Również środkiem transportu była kolej, która umożliwiała szybkie dotarcie do celu oraz spotkanie z kolegami i koleżankami oddalonymi od siebie bardzo daleko.
Ciężka praca była wynagradzana co miesięczną wypłatą, wyprawami z szefostwem na różnego rodzaju festyny w miastach, na imprezy okolicznościowe u sąsiadów i w rodzinie szefa. Dzięki temu mogłam poznać kulturę i obyczaje rodowitych Niemców.
Na początku było ciężko z zaklimatyzowaniem się i porozumiewaniem lecz mila i przyjazna atmosfera pozwoliła bardzo szybko pokonać te bariery. Po upływie trzech miesięcy nastał czas rozstania z dotychczasową rodziną i powrotu do Nienburga. Bardzo ciężko było się rozstawać z tym miejscem, ponieważ powstała pewnego rodzaju wieź między mną, a rodziną Duckerów.
W Deuli zdawaliśmy sprawozdanie z pobytu w gospodarstwach i jak oceniamy prace oraz ludzi. Ta oto szkoła w nagrodę za wytrwałość zorganizowała nam wyjazd do ,,Heide Parku” w Hanowerze. Mieliśmy cały dzień na korzystanie z atrakcji tego parku co pomogło nam odstresować się i zapomnieć o rozstaniu z niemiecką rodziną.
Te trzy miesiące bardzo dobrze wspominam. Dzięki temu wyjazdowi mogłam lepiej poznać niemiecką kulturę i obyczaje, poznać nowych ludzi i nowe miejsca. Również mogłam poznać funkcjonowanie niemieckiego rolnictwa i doszkolić swój język. Stałam się odpowiedzialniejsza, pewniejsza siebie i bardziej samodzielna. Zawdzięczam to właśnie tej praktyce.
Nagrodą po zaliczonej praktyce jest certyfikat o przebyciu praktyki, dyplom i zaświadczenie. Dzięki tym dokumentom będzie można łatwiej znaleźć prace oraz dostać się na studia. Bardzo często wracam wspomnieniami do wakacji i do chwil spędzonych w Niemczech bo to są niezapomniane chwile, których mi nikt nie odbierze. Warto decydować się na taki typu wyjazd bo to są nowe szanse i nowe możliwości.
Justyna Stolińska

Rys historyczny szkoły 2009r.

Dnia 9 lipca 1920 roku Sejm uchwala ustawę zalecającą uruchomienie w każdym powiecie dwóch szkół rolniczych męskiej i żeńskiej.
W dużej mierze stało się to za sprawą Jadwigi Dziubińskiej, posłanki i gorącej orędowniczki oświaty na wsi. Walczyła o nie, nie tylko na terenie Sejmu, lecz i w czasie wyjazdów poselskich. Niedługo po wprowadzeniu w życie wyżej wspomnianej ustawy, przybyła do Łowicza i wzięła udział w zebraniu sejmiku powiatowego, na którym w przekonujący sposób uzasadniła pilną potrzebę zorganizowania szkół rolniczych na terenie Ziemi Łowickiej.
14 stycznia 1930 roku z inicjatywy działaczy ludowych, przy poparciu prezydenta Ignacego Mościckiego, została otwarta w Dąbrowie Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza im. Jadwigi Dziubińskiej.
W okresie okupacji Dąbrowa była azylem dla uchodźców z Warszawy oraz miejscem nauczania i tajnych kompletów w szkole średniej ogólnokształcącej. Wynikiem działalności konspiracyjnej była pierwsza matura (1942).
Dzięki staraniom kierownictwa szkoły w 1950 roku Żeńska Szkoła Rolnicza została przekształcona w Technikum Rolnicze. W tym czasie (1950-1951 ) miała miejsce czystka kadrowa, przymusowy wyjazd nauczycieli, usunięcie krzyży, zniszczenie portretu patronki i dokumentacji z życia szkoły.
W latach 1959 1998 funkcjonowało w Zduńskiej Dąbrowie 5-letnie Technikum Ochrony Roślin (jedno z trzech w kraju), które wykształciło 905 absolwentów.
Od 1998 do roku szkoła rozszerzyła kształcenie o Technikum Ekonomiczne, ostatni absolwenci tego kierunku opuścili mury szkoły w kwietniu 2009 roku.
W czerwcu 2000 roku z okazji zjazdu absolwentów i 70-lecia istnienia szkoły, przywrócono szkole imię Jadwigi Dziubińskiej. Na ścianie szkoły umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą patronce. Tablicę ufundowali absolwenci uczestnicy zjazdu z 2000 roku.
Od września 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uchwałą Starostwa Powiatowego w Łowiczu przemianowano na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Podstawą stała się reforma szkolnictwa średniego.
W 2005 roku odbył się IX Zjazd Absolwentów z okazji 75-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji została wydana publikacja książkowa “Dzieje Szkoły i efektywność kształcenia w Zduńskiej Dąbrowie w latach 1930 – 2005”.
Od 2009 roku organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem 1 września 2009 roku szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
W latach 1930-2009 szkołą kierowali:
Maria Strzeszewska – 1928-1930 (organizator szkoły)
Jadwiga Węglińska 1930-1932
Irena Kostrzyńska 1932-1934
Leonilda Wyszomirska 1934-1950
Władysław Burger 1950-1952
Stanisława Borkowska 1952-1953
Franciszek Bernaciak 1953-1962
Jerzy Krzewski 1962-1986
Bogumiła Łaniecka 1987 – 1990
Maria Bołdyrew 1990-1997
Stanisław Kosmowski 1997- 2007
Zofia Wawrzyńczak od 2007 roku
Obecne grono pedagogiczne to osoby, które podjęły się kontynuacji wychowania techników, tak aby reprezentowali oni określony system wartości: zawodowych, moralnych i społecznych.
SZKOŁA UMOŻLIWIA:
– wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne,
– wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechnika i Weterynarza, Szkolnym Kole LOP, grupie tanecznej, Szkolnym Sklepiku, Ludowym Klubie Sportowym,
– ukończenie różnorodnych kursów np.: kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem, kurs na inseminatora, kurs obsługi kasy fiskalnej i inne według potrzeb ucznia,
-solidne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe , studiów wyższych i pracy zawodowej.
SUKCESY UCZNIÓW W LATACH 2006-2009
Od 8 lat szkoła w Zduńskiej Dąbrowie notowana jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich publikowanym przez czasopisma Perspektywy i Rzeczpospolita. W 2009 roku została sklasyfikowana na 164 miejscu w kraju, co dało jej 11 miejsce w województwie łódzkim i 2 miejsce w powiecie łowickim.
Najważniejsze sukcesy uczniów to:
Rok 2006/2007
Ř laureatka III miejsca w Polsce XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „Agrobiznes
2 laureatów eliminacji centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”
laureatka III miejsca w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
Laureat I miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Finalista XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Laureatka III miejsca w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
Miejsce w etapie okręgowym (zespołowo) w Ogólnopolskim Turnieju Honorowych Dawców Krwi „Młoda Krew Ratuje Życie”
Sukcesy sportowe
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Zrzeszenia LZS Szkół Ponadgimnazjalnych i Rolniczych w piłce siatkowej chłopców
I miejsce w III powiatowych Mistrzostwach w piłce siatkowej chłopców o Puchar Starost Łowickiego
III miejsce w Rejonowej „Licealiadzie” Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych chłopców.
Stypendia przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała 2 osoby
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymały 3 osoby
Stypendium Starosty Łowickiego otrzymała 1 osoba
Rok 2007/2008
laureatka I miejsca w Polsce XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „Agrobiznes”
laureat eliminacji centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”
laureat eliminacji centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja roślinna”
laureatka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
laureat krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
3 finalistów krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Laureat I miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Laureat II miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Laureat III miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Finalista Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Bratoszewicach
Laureat I miejsca Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
2 Finalistów Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
I miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym dla szkół ponadgimnazjalnych
Sukcesy sportowe
tytuł Wicemistrza Polski w Karate Tsunami indywidualnie w roku 2007
tytuł Mistrza Polski w Karate Tsunami drużynowo w roku 2007
X miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w wojewódzkim finale Licealiady
Stypendia przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała 1 osoba
Stypendium Starosty Łowickiego otrzymała 1 osoba
Rok 2008/2009
5 laureatów i 2-ch finalistów eliminacjach Centralnych XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Puchar dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie za zajęcie III-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach Centralnych XXXIII edycji OWi UR.
Wyróżnienie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie za zajęcie I-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach Okręgu Warszawskiego XXXIII edycji OWi UR.
Laureat w ogólnopolskim konkursie „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”
II miejsce podczas IV Zjazdu Młodzieży Szkół Rolniczych Archidiecezji Województwa Łódzkiego
II miejsce w finale krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
V miejsce w finale krajowej Olimpiady Młodych Producentów
III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w Bratoszewicach
V miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie środowiska
II miejsce w V Powiatowym Konkursie Chemicznym
III miejsce w V Powiatowym Konkursie Chemicznym
Dyplom za wyróżnienie w Konkursie Przyrodniczym FOTONATURA 2008
Stypendia przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała 1 osoba
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymały 3 osoby.
Wymienieni laureaci i finaliści etapu centralnego konkursów i olimpiad uzyskali zaświadczenia gwarantujące wstęp na wszystkie Uniwersytety Przyrodnicze w Polsce na wybrany kierunek studiów. Zaświadczenia te również zwalniają absolwentów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

19 listopada 2008 r. odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Bratoszewicach

19 listopada odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Bratoszewicach. Dariusz Kotulski uczeń kl. IVTR zajął 3-cie miejsce i otrzymał cenne nagrody: Puchar Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Drukarkę-Hp, DVD-Panasonic, Pen DRIVE-Sony, encyklopedię „Zagrożone ptaki Polski”, torbę podróżną, kombinezon ochronny przy stosowaniu środków ochrony roślin. Do olimpiady przygotowywała młodzież p. Jolanta Bilska – nauczyciel produkcji roślinnej i geografii.
I etap olimpiady odbył się 6 listopada. Uczestniczyło w nim 58 osób, z tej liczby 10 osób zakwalifikowało się do II etatu wojewódzkiego. W tej dziesiątce znalazło się3-ch uczniów z naszej szkoły: Dariusz Kotulski, Łukasz Myszkowski, Robert Wojtasiak. 19 listopada odbyły się eliminacje wojewódzkie. Uczestnikami byli uczniowie i rolnicy z 3-ch oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Tryb., Kościerzyn.
II etap składał się z części pisemnej, w której brało udział 30 osób, do finału zakwalifikowało się 10 osób. Wśród nich znalazł się Dariusz Kotulski. W tej olimpiadzie uczniowie uczestniczą z rolnikami, którzy posiadają wiedzę teotetyczną i praktyczną na wysokim poziomie oraz uczestniczą w olimpiadzie już kolejny raz.
Najlepszy ze wszystkich uczniów województwa łódzkiego był Dariusz Kotulski, który po części ustnej znalazł się na 3-cim miejscu. I, II, IV i V miejsca zajęli rolnicy. Cieszy nas fakt, że Darek będąc jeszcze uczniem szkoły, jest dla nich dobrym partnerem w zdobywaniu najnowszej wiedzy rolniczej. Dariusz Kotulski wiąże swoje przyszłe plany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego swoich rodziców. Osiąga dobre wyniki w nauce. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po zdaniu matury, planuje podjęcie dalszej nauki. Jego zainteresowania to ochrona środowiska – co jest bardzo ważne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego w Polsce.

Dzień Edukacji Narodowej X 2008

W dniu 15 października 2008 r. o godzinie 13.30 odbyły się w szkole uroczystości <p>obchodu dnia Edukacji Narodowej i jednocześnie Dnia Patrona Szkoły.
Program uroczystości:
– wprowadzenie sztandaru szkoły,
– odśpiewanie hymnu narodowego,
– zmiana pocztu sztandarowego (uczniowie klas IV przekazali sztandar pod opiekę młodszych kolegów),
– ślubowanie uczniów klas 1TR/TAK i 1TW
– przemówienie okolicznościowe dyrektora szkoły,
– część artystyczna w wykonaniu klas 3TW i 3TR – “Odważ się być mądrym”
– podziękowania i wręczenie kwiatów dla pracowników szkoły od Samorządu Uczniowskiego.

V Zjazd Młodzieży Szkół Rolniczych Archidiecezji i Województwa Łódzkiego- X 2008r.

6 października 2008 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbył się
IV Zjazd Młodzieży Szkół Rolniczych Archidiecezji i Województwa Łódzkiego, zorganizowany przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rolników Archidiecezji Łódzkiej, której przewodniczy archidiecezjalny duszpasterz rolników ks. Jarosław Leśniak.
Nie bez przyczyny wybrano właśnie ten szczególny dzień. Ponad 150 osobowa grupa młodzieży z 15 szkół rolniczych miała okazję wspólnie uczcić dzień wyboru Wielkiego Polaka Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Złożone zostały kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na Placu Katedralnym oraz odmówione modlitwy w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, które właśnie w tym dniu otworzyło swoje drzwi dla rolniczej młodzieży.

Zjazd był tylko jednodniowy, ale jego program był bardzo bogaty i ciekawy.
Młodzież miała okazję spotkać się z Panią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danutą Zakrzewską, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z maturą 2008/2009 oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
W celu wyłonienia najlepszych szkół, młodzież rywalizowała ze sobą w 6 konkursach.
Pięć z nich polegało na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę tematyczną, a szósty – na umiejętności interesującego zaprezentowania kronik szkolnych.
Po 2 uczestników z każdej szkoły mogło wykazać się wiedzą w jednym z konkursów – o Samorządzie Wojewódzkim, o życiu i posłudze Jana Pawła II, bhp w rolnictwie indywidualnym, o programie &#8222;Natura 2000&#8221; oraz o polskim rolnictwie w Unii Europejskiej.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie zajęli czołowe miejsca w następujących konkursach:
Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej II miejsce Krzysztof Wiliński ( klasa IV Technikum Rolniczego),
BHP w rolnictwie indywidualnym III miejsce Dariusz Wiestek ( klasa IV Technikum Weterynaryjnego),
Wiedza o programie NATURA 2000 Katarzyna Lewandowska( klasa II technikum Weterynaryjnego).
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja kronik szkolnych. Uczniowie poszczególnych szkół prześcigali się w pomysłach na jak najciekawsze zaprezentowanie, spisanej często już poszarzałym papierze, historii swojej szkoły.
Kasia, Ania, Paweł i Kuba postanowili przedstawić kroniki szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jako zderzenie świata nieustających wspomnień babci Kasi& , jednej z pierwszych absolwentek Szkoły Żeńskiej z lat trzydziestych ubiegłego wieku i jej prawnuków, mających już inną wizję dokumentowania historii. Ta żywa i kolorowa od łowickich strojów prezentacja szybko zachęciła widzów do obejrzenia kronik i zainteresowania się historią Zduńskiej Dąbrowy.
Szczególna niespodzianka spotkała księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, któremu to babcia Kasia zaoferowała swoje usługi jako osobista gospodyni, zachwalając swoje umiejętności nabyte w szkole dla Dąbrowianek.
Zabawa była wyśmienita, ale czas, niestety, ograniczony.
W uroczystszym podsumowaniu regionalnego forum przyszłych rolników uczestniczyli ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek – metropolita łódzki, wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga i członek zarządu województwa łódzkiego Witold Stępień.
Dostojni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia i życzyli przyszłym rolnikom, by szli przez życie drogą wyznaczoną przez Jana Pawła II.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc pierwszych w poszczególnych konkursach otrzymali cenne nagrody. Najlepszą szkołą okazała się szkoła w Czarnocinie a drugie miejsce przypadło szkołom w Zduńskiej Dąbrowie i w Wolborzu.
Uczniowie szkól rolniczych cenią sobie każdą chwilę wspólnych spotkań. Jedną z takich okazji są właśnie zjazdy organizowane co dwa lata przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Są one, nie tylko kolejnym bodźcem do poszerzania wiedzy w wielu dziedzinach, ale dają możliwość ciekawego spędzenia czasu.
Młodzież mówi – szkoda tylko, że zjazdy odbywają się co dwa lata.

Lekcja z IPN VI 2008

Dnia 16 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyły się zajęcia z historii najnowszej Polski, przeprowadzone przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Pana Grzegorza Nawrota.

W ciągu 90 minut uczniowie klas pierwszych zapoznali się z jednym z aspektów rzeczywistości PRL propagandą. Lekcja została przeprowadzona z wykorzystaniem technologii komputerowej i aktywnych metod nauczania, a co najważniejsze uczniowie dzięki tej lekcji wykazali ponadprzeciętne zainteresowanie omawianymi zagadnieniami i są bardziej skłonni do samodzielnych poszukiwań. Bogaty materiał źródłowy pozwolił słuchaczom głębiej poznać złożone relacje budujące rzeczywistość tego okresu historii Polski.

Nauczyciel historii mgr Dariusz Wojtysiak, który zorganizował to spotkanie planuje w przyszłym roku szkolnym poszerzyć współpracę Z Biurem Edukacji Publicznej IPN, które posiada bogatą ofertę zajęć z najnowszej historii Polski.
Dariusz Wojtysiak

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 7 maja o godzinie 12.00 odbył się w szkole uroczysty apel, poświęcony Swiętu Narodowemu jakim jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Część artystyczną przygotowała klasa 3 TR, pod kierunkiem nauczyciela historii P. Dariusza Wojtysiaka.

Uczeń ze Zduńskiej Dąbrowy najlepszy w województwie w Olimpiadzie Ekologicznej IV 2008

II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
odbył się 26.04.08. w Bratoszewicach. Finał wojewódzki składał się z części pisemnej – test i z części ustnej. W olimpiadzie brało udział 30 uczestników, byli to przede wszystkim uczniowie szkół rolniczych i producenci rolni. Uczeń ze Zduńskiej Dąbrowy Dariusz Kotulski z klasy III TR okazał się najlepszy. Zajął I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, otrzymał cenne nagrody i puchar Marszałka województwa łódzkiego. Uczeń swoją przyszłość wiąże z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rodziców o powierzchni 17 ha. Po zdaniu matury myśli o studiach. Jego zainteresowania wiążą się z ochroną środowiska i leśnictwem. Nauczyciel przygotowujący do olimpiady – Jolanta Bilska.
Jolanta Bilska

Pożegnanie klas maturalnych w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie IV 2008

Pożegnanie klas maturalnych w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2008 roku o godz.13.30. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak, która przytoczyła słowa tekstu znalezionego w klasztorze w Baltimore pochodzące z XVI wieku, ale nadal w swym przesłaniu aktualne. Słowami &#8222;Dezyderaty&#8221; wskazała wartości, które niezależnie od czasów &#8211; są uniwersalne.

Kolejnym punktem uroczystości stało się rozdanie abiturientom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymał Marcin Adasiak z klasy IV Technikum Ekonomicznego (średnia ocen 4,76). Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny. Marcin w tym roku szkolnym zakwalifikowal się do drugiego etapu bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Pozostali uczniowie, którym zostały wręczone nagrody to:
Dorota Muras &#8211; klasa IV TE, średnia ocen 4,41. Wyróżniona finalistka VIII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, finalistka etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, laureatka Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce).
Mariusz Misiak &#8211; klasa IV Technikum Rolniczego, średnia ocen 4,18. Zajął I miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna i zakwalifikował się do etapu centralnego olimpiady.
Inny uczeń tej klasy Marcin Puszewkiewicz to wybitny sportowiec, zajął X miejsce w indywidualnych biegach przełajowych chłopców w Finale Wojewódzkim Licealiady 2007/2008.
W klasie IV Technikum Weterynaryjnego rozdano aż 8 nagród.
Najlepszym uczniem okazał się Mateusz Wójcik ze średnią ocen 4,35. Mateusz zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego turnieju wiedzy Pożarniczej. Pozostali nagrodzeni uczniowie tej klasy to: Bechcińska Ewelina, Brzezińska Edyta, Grabowska Daria, Kluska Kinga, Milczarek Adam, Michalak Martyna. Wszyscy uzyskali średnia ocen 4,00.
Jedna nagroda w tej klasie była przyznana za wyjątkową koleżeńskość i bezinteresowna prace na rzecz drugiego człowieka. Otrzymała ją Weronika Tybuś.
Wśród absolwentów tej klasy znaleźli się laureaci OWiUR w bloku produkcja zwierzęca posiadający już indeksy na wyższa uczelnie. Są to: Szałkowski Sebastian i Michał Osuch. Szałkowski Sebastian zajął tez II miejsce w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o BHP a jego kolega Marcin Buczek III miejsce.
W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów klasy III TE i III TR. Uczniowie recytowali wiersze mówiące o szczęściu wiążącym się z realizacją marzeń, miłością, spełnieniem oraz piosenki Marka Grechuty z tekstami pieśni Konstantego, Ildefonsa Gałczyńskiego.
Absolwenci w słowach pożegnania i młodzież klas młodszych w swoim wystąpieniu mówiła nie mówimy żegnajcie lecz do zobaczenia.

Ogółem szkołę ukończyło 70 absolwentów.
29 ukończyło TW,17 TE i 24 TR.
Zofia Rosa

Uczennica Klasy IV Technikum Ekonomicznego w ścisłym Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie I Przedsiębiorczości IV 2008

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Olimpiada organizowana jest przy akceptacji Kuratorium przez Konsulat Brytyjski oraz Instytut Nowych Technologii. Merytorycznym partnerem jest Uniwersytet Łódzki , Mecenasem Głównym Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 6 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Troje uczniów Dorota Muras (klasa IV Technikum Ekonomicznego), Małgorzata Szwajewska i Karol Kutkowski (klasa III Technikum Ekonomicznego) zakwalifikowało się do drugiego etapu.
Dnia 8 lutego w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zmagali się z zadaniami związanymi min. z ekonomią, przedsiębiorczością, kulturą, wiedzą o regionie i UE.
Gala Finałowa VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości odbyła się w dniu 21 .04 .2008 r. w budynku Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Wiedzą, która była niezbędna, aby dostać się do ścisłego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości wykazała się Dorota Muras, uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie. Pod kierownictwem nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Zofii Rosy przygotowała opracowanie na temat &#8222;Inicjatywy młodzieżowe drogą do skutecznego działania na rzecz środowisk lokalnych&#8221;.
Dorota otrzymała dyplom za zdobycie wyróżnienia w finale VIII OWoRiP i wstęp wolny (bez postepowania kwalifikacyjnego) na Uniwersytet Łódzki na kierunek &#8222;zarządzanie w administracji publicznej&#8221; Dorota jako wyróżniona finalistka otrzymała bardzo cenne nagrody rzeczowe drukarkę HP – PHOTOSMART C4280 oraz głośniki do komputera Creative SBS 580. Organizatorzy dyplomami uhonorowali również szkoły i nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatniej VIII edycji w etapie szkolnym wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ok. 600 osób, a do trzeciego 110 najlepszych uczniów. Spośród nich zostali wyłonieni finaliści i laureaci i jak powiedziała pani Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii niewątpliwie wszyscy są Elitą.
Należy dodać, że Dorota jest również tegoroczną finalistką etapu okręgowego bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i ubiegłoroczną laureatką Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce). Dorota pochodzi ze wsi Bogoria Dolna. interesuje się ekonomią, rachunkowością oraz zagadnieniami z zakresu integracji europejskiej i prawa gospodarczego.
Zofia Rosa