OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O BANKACH

15 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do drugiego etapu IV-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.

Byli to: Sara Ewkowska, Daria Ginter, Marta Kacprzyk, Zuzanna Markiewicz, Iza Matusiak, Patrycja Olejniczak, Paulina Podwiązka, Szymon Baliński, Adam Głowacki, Kamil Kaczor, Bartłomiej Bujała, Michał Pakulski, Kacper Pyka, Błażej Staniaszek, Radosław Zawiślak.

Temat przewodni tegorocznej edycji olimpiady brzmi: “System bankowy – instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Celem olimpiady jest podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości, pobudzanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz znajomość systemu bankowego.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 18 726 uczniów z całej Polski z 682 szkół ponadgimnazjalnych. Do II etapu przeszło 344 uczniów w tym aż 15 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. W etapie okręgowym, który odbył się w dniu 6 listopada 2015 roku w ZSP nr 3 w Łowiczu uczniowie zmierzyli się z testem typu prawda fałsz składającym się z 30 pytań oraz z testem wielokrotnego wyboru zawierającym 10 pytań. Do III etapu przejdzie tylko ok. 50 najlepszych uczniów ze wszystkich okręgów. Uczniów do olimpiady przygotowała pani Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

Życzymy, aby wszyscy uczniowi znaleźli się w finale.

foto1 OOWOB (Kopiowanie)