DARIA GINTER UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE TEGOROCZNĄ STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Daria Ginter uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie znalazła się w gronie 228 stypendystów Prezesa Rady Ministrów pochodzących z województwa łódzkiego. Dzięki efektom swojej pracy (średnia ocen 5,25) co miesiąc do końca tego roku szkolnego będzie otrzymywać 258 zł. Stypendia prezesa rady ministrów zostały wręczone 10 listopada przez wojewodę łódzkiego panią Jolantę Chełmińską i łódzkiego kuratora oświaty pana Jana Kamińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Daria Ginter pochodzi z Dąbrowic w powiecie kutnowskim. Obecnie uczęszcza do klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Jest aktywnym członkiem szkolnego wolontariatu, chętnie uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Daria lubi aktywnie spędzać wolny czas jeżdżąc na rowerze, rolkach oraz czytając książki przygodowe i science-fiction.

W przyszłości Daria chce studiować weterynarię w SGGW w Warszawie lub w UWM w Olsztynie.

daria-640x380px(1) (Kopiowanie)