OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O BANKACH

15 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do drugiego etapu IV-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.

Byli to: Sara Ewkowska, Daria Ginter, Marta Kacprzyk, Zuzanna Markiewicz, Iza Matusiak, Patrycja Olejniczak, Paulina Podwiązka, Szymon Baliński, Adam Głowacki, Kamil Kaczor, Bartłomiej Bujała, Michał Pakulski, Kacper Pyka, Błażej Staniaszek, Radosław Zawiślak.

Temat przewodni tegorocznej edycji olimpiady brzmi: “System bankowy – instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Celem olimpiady jest podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości, pobudzanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz znajomość systemu bankowego.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 18 726 uczniów z całej Polski z 682 szkół ponadgimnazjalnych. Do II etapu przeszło 344 uczniów w tym aż 15 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. W etapie okręgowym, który odbył się w dniu 6 listopada 2015 roku w ZSP nr 3 w Łowiczu uczniowie zmierzyli się z testem typu prawda fałsz składającym się z 30 pytań oraz z testem wielokrotnego wyboru zawierającym 10 pytań. Do III etapu przejdzie tylko ok. 50 najlepszych uczniów ze wszystkich okręgów. Uczniów do olimpiady przygotowała pani Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

Życzymy, aby wszyscy uczniowi znaleźli się w finale.

foto1 OOWOB (Kopiowanie)

OBCHODY 97 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2015 roku o godz. 9.45 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miała miejsce akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości połączona z przekazaniem i ślubowaniem pocztu sztandarowego.

Całość tego wyjątkowego w kalendarzu imprez szkolnych przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalnego rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przez odchodzących uczniów klas czwartych i ślubowanie nowych pocztów sztandarowych złożonych z uczniów klas drugich.

W końcu nadszedł czas na centralny punkt obchodów Dnia Niepodległości w Zduńskiej Dąbrowie, a mianowicie akademię przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Kingi Dzik i pana Łukasza Jankowskiego. Poetycko-muzyczny spektakl kulturalny pełen patriotycznych wierszy i wzniosłych pieśni okraszonych wyjątkowo emocjonalną narracją historyczną połączoną z apelem poległych wprowadził zebrane na sali konferencyjnej audytorium w nastrój zadumy i patriotycznego uniesienia.

Na koniec uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, który podziękował uczniom i ich opiekunom za przygotowanie akademii upamiętniającej to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach historii naszego narodu. Pan dyrektor w dalszej części swojego wystąpienia zawarł także wiele cennych refleksji dotyczących istoty pojmowania pojęcia patriotyzmu we współczesnym świecie zadając przy tej okazji zebranej na sali młodzieży kilka istotnych pytań odnoszących się do sposobów przeżywania i upamiętniania przez nich tego rodzaju uroczystości i świąt o charakterze patriotycznym.

Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości w szkole w Zduńskiej Dąbrowie zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandaru szkoły w nowym już składzie pocztu sztandarowego.

DSC_0002 (Kopiowanie)DSC_0026 (Kopiowanie)DSC_0007 (Kopiowanie)DSC_0013 (Kopiowanie)

DSC_0017 (Kopiowanie)DSC_0019 (Kopiowanie)