TARGI EDUKACYJNE W ŁOWICZU

W dniu 27 marca 2015 roku w łowickim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Szkiełka” odbyły się Targi Edukacyjne. Wśród szkół prezentujących swoją ofertę kształcenia znalazł się również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Uczniowie i nauczyciele chętnie udzielali gimnazjalistom szczegółowych informacji na temat szkoły, jej charakteru oraz organizacji nauki.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzież przyciągały nie tylko pięknie zaaranżowane stoiska przygotowane przez poszczególnych wystawców, ale również rozmaite stroje charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

P1010503 (Kopiowanie)P1010509 (Kopiowanie)P1010522 (Kopiowanie)P1010524 (Kopiowanie)P1010526 (Kopiowanie)P1010533 (Kopiowanie)

DNI OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W dniach 13 oraz 20 marca 2015 roku w Zduńskiej Dąbrowie odbyły się Dni Otwarte Drzwi Szkoły. Celem organizowanego corocznie wydarzenia jest zaprezentowanie uczniom klas trzecich gimnazjum oraz ich rodzicom oferty edukacyjnej szkoły.

Na odwiedzających w tych dniach szkołę czekało wiele atrakcji. Jedną z nich był humorystyczny program artystyczny przygotowany przez uczniów oraz nauczycieli. Największy entuzjazm wśród widzów wywołał występ grupy baletowej przedstawiającej układ choreograficzny pt. „Bajoro łabędzie”. Gromkie brawa otrzymały również uczennice prezentujące swoje możliwości wokalne oraz zespoły promujące kulturę ludową i taniec nowoczesny. Następnie Gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną, po której mieli możliwość wzięcia udziału w quizie dotyczącym informacji o szkole oraz wygrania drobnych nagród.

Kolejnym punktem wizyty w kompleksie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego było zwiedzanie pracowni dydaktycznych oraz obserwacja zajęć w ramach kursu florystycznego, kelnerskiego oraz nauki tańca. Duże zainteresowanie wzbudziły również wystawy tematyczne, stoisko promocyjne szkoły oraz prezentacja kajaków i rowerów pozyskanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Zapraszamy na kolejny Dzień Otwartych Drzwi Szkoły – 27 marca 2015 roku.

DSC_0464 (Kopiowanie)DSC_0501 (Kopiowanie)DSC_0519 (Kopiowanie)DSC_0553 (Kopiowanie)DSC_0584 (Kopiowanie)DSC_0374 (Kopiowanie)DSC_0434 (Kopiowanie)DSC_0436 (Kopiowanie)DSC_0355 (Kopiowanie)DSC_0387 (Kopiowanie)

TARGI KARIERY „SZKOŁA DLA GIMNAZJALISTY”

W dniu 12 marca 2015 roku odbyły się Targi Kariery ,,Szkoła dla Gimnazjalisty” zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Impreza rozpoczęła się o godzinie 10.00 w hali Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.

Już po raz trzynasty swoją ofertę edukacyjną miały możliwość zaprezentować tu szkoły ponadgimnazjalne, wśród których znalazł się również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Zainteresowani naszą ofertą Gimnazjaliści mieli możliwość uzyskania konkretnych oraz rzeczowych informacji, udzielanych przez uczniów, kształcących się w poszczególnych zawodach, jak również przez nauczycieli.

Każdy z wystawców Skierniewickich Targów Edukacyjnych starał się jak najlepiej zaprezentować swoje atuty i przyciągnąć uwagę przyszłych uczniów oryginalną aranżacją stoisk, często wzbogaconą prezentacją multimedialną lub filmem o szkole. Dodatkową atrakcją były niewątpliwie rozmaite stroje charakterystyczne dla proponowanych zawodów, w których prezentowali się uczniowie poszczególnych kierunków kształcenia.

P1010457 (Kopiowanie)P1010463 (Kopiowanie)P1010473 (Kopiowanie)P1010475 (Kopiowanie)P1010481 (Kopiowanie)P1010486 (Kopiowanie)P1010484 (Kopiowanie)P1010497 (Kopiowanie)

Technikum w Zduńskiej Dąbrowie w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2015

Mamy przyjemność ogłosić, że Technikum w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w Ogólnopolskim Rankingu Techników znalazło się na 132 miejscu w kraju, 10 w województwie łódzkim i I w powiecie łowickim.

Ranking „Perspektyw” został opublikowany po raz siedemnasty. W 2015 roku rankingiem objętych zostało 1850 techników z całego kraju .

Kapituła, złożona z przedstawicieli wyższych uczelni, dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i przewodniczących głównych olimpiad przy ocenianiu techników brała pod uwagę: sukcesy w olimpiadach – 20%, matura (przedmioty obowiązkowe) – 25%, matura (przedmioty dodatkowe) – 25% oraz wyniki egzaminów zawodowych – 30%.

Gratulujemy uczniom i Gronu Pedagogicznemu oraz życzymy dalszych sukcesów!

perspektywy (Kopiowanie)                                                                       źródło: perspektywy.pl/reklama/index.php/ranking-szkol-ponadgimnazjalnych

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Piątek 28 marca 2014 roku upłynął w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej pod znakiem Dnia Otwartych Drzwi zorganizowanego już po raz kolejny przez uczniów, nauczycieli i pracowników placówki w Zduńskiej Dąbrowie. Cel i idee jakie przyświecają temu przedsięwzięciu od lat są niezmienne i służą przede wszystkim zaprezentowaniu młodzieży gimnazjalnej oferty szkoły, która od wielu lat z powodzeniem kształci rzesze młodych ludzi w takich kierunkach jak technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu czy technik hodowca koni.

Dzień Otwartych Drzwi w szkole w Zduńskiej Dąbrowie oficjalnie  zainaugurował o godzinie 930 Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu oprócz zaprezentowania osiągnieć i walorów zarządzanej przez Siebie placówki zawarł również wiele cennych uwag skierowanych do młodzieży gimnazjalnej związanych z ich przyszłością i możliwościami jakie oferują w tym kontekście zawody, które można zdobyć podejmując naukę w naszej szkole.

Następnie głos zabrali prowadzący część oficjalną uczniowie szkoły – Bartosz Stasiak i Agata Owczarek, którzy po krótkim wprowadzeniu poprosili swoich kolegów i koleżanki o zaprezentowanie i scharakteryzowanie poszczególnych kierunków nauczania. Kierunek technik rolnik zaprezentował     i omówił zebranej na sali konferencyjnej młodzieży gimnazjalnej uczeń naszej szkoły – Adam Głowacki, kierunek technik weterynarii przedstawiła uczennica – Arleta Cichocka, kierunek technik architektury krajobrazu – Marta Kowalczyk, a kierunek technik hodowca koni przybliżyła wszystkim zebranym – Sara Ewkowska.

Nasi uczniowie przy pomocy prezentacji multimedialnej zaprezentowali również wszystkie osiągnięcia, możliwości edukacyjne oraz stan infrastruktury szkolnej, zwłaszcza pod kontem przedmiotów zawodowych, jakie oferuje ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Są one naprawdę imponujące. Szkoła dysponuje własną, dobrze wyposażoną pracownią rolniczą z perspektywą rozwoju na przyszłość, jak również lecznicą weterynaryjną umożliwiającą w pełni profesjonalne kształcenie przyszłych weterynarzy pod kątem praktyki własnej. Placówka posiada także internat dla uczniów przybywających do nas z różnych regionów Polski, stołówkę, salę gimnastyczną i również świetnie wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne sale wykładowe zarówno dla przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących.

Po zapoznaniu gimnazjalistów i Ich rodziców z ofertą naszej szkoły uczniowie zaprezentowali wszystkim zebranym, krótkie prześmiewcze, pełne zabawnych gagów i przepięknych utworów przedstawienie teatralne przenoszące nas do czasów epoki kamienia łupanego. Śmiechu było co nie miara, ale żeby uczynić zadość wszystkim fanom tańca nowoczesnego na scenie szkolnej stołówki wystąpił także zespół taneczny składający się z uczennic naszej szkoły: Dominiki Ogórek, Dominiki Deki i Patrycji Flis, które zaprezentowały oryginalny i bardzo ambitny program taneczny nagrodzony przez wszystkich zebranych gromkimi brawami.

Na koniec części oficjalnej głos zabrał gość specjalny naszej uroczystości – pan Jerzy Borecki, fotograf z Łowicza, który w krótkim wystąpieniu zarysował publiczności historię fotografii jako kierunku artystycznego. Wystąpienie to nie było przypadkowe gdyż kilka chwil później Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski przedstawił wyniki ogłoszonego kilkanaście dni wcześniej konkursu fotograficznego pod hasłem: „Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”. Ideą konkursu skierowanego zarówno do gimnazjalistów jak i uczniów naszej szkoły było kształtowanie wrażliwości na losy zwierząt domowych poprzez sfotografowanie ich w różnych, często bardzo śmiesznych sytuacjach. Warto przy tej okazji powiedzieć, że wiele zwierzaków wraz z ich właścicielami, którymi byli uczniowie naszej szkoły zagościło na ten dzień w gmachu Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie. Wracając jednak do konkursu. Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła uczennica gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie – Natalia Michalak, a spośród uczniów naszej placówki największym uznaniem jury cieszyła się fotografia uczennicy klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Aleksandry Adamczyk, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Tak zakończyła się oficjalna część Dnia Otwartych Drzwi w szkole w Zduńskiej Dąbrowie. Zainteresowani uczniowie, gimnazjaliści i ich rodzice zostali przez prowadzących uroczystość zaproszeni na warsztaty weterynaryjne odbywające się w lecznicy szkolnej, na warsztaty fotograficzne prowadzone przez pana Jerzego Boreckiego na sali konferencyjnej lub też na zwiedzanie obiektów szkolnych w towarzystwie uczniów naszej szkoły, którzy udzielali zwiedzającym wszystkich niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania placówki.

Wszystkim odwiedzającym naszą szkołę rozdawane były ulotki informacyjne, różnego rodzaju gadżety i łakocie, które można było dostać przy specjalnie do tego celu przygotowanym stoisku zlokalizowanym w holu głównym Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.

Biorąc pod uwagę dylematy Gimnazjalistów związane z wyborem nowej szkoły pragniemy zaprezentować swoją ofertę dydaktyczną, zawodową i wychowawczą po raz kolejny 4 kwietnia 2014 roku.

DSC_0540 (Kopiowanie)DSC_0535 (Kopiowanie)DSC_0563 (Kopiowanie)DSC_0576 (Kopiowanie)DSC_0589 (Kopiowanie)DSC_0592 (Kopiowanie)DSC_0607 (Kopiowanie)DSC_0623 (Kopiowanie)DSC_0631 (Kopiowanie)DSC_0638 (Kopiowanie)

 

 

TARGI EDUKACYJNE DLA GIMNAZJALISTÓW

W dniu 21 marca 2014 roku przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali swoją ofertę kształcenia na XIV Targach Edukacyjnych, które odbyły się  w łowickim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Szkiełka” w Łowiczu.

Tegoroczne targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Gimnazjalistów. Młodzież miała możliwość zapoznania się z proponowanymi ofertami edukacyjnymi przedstawionymi na pięknie zaaranżowanych i kolorowych stoiskach wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

Uczniowie oraz nauczyciele chętnie udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji na temat szkół  oraz prowadzonych przez nie kierunków kształcenia.

DSCN8804 (Kopiowanie)DSCN8813 (Kopiowanie)DSCN8819 (Kopiowanie)DSCN8828 (Kopiowanie)

TARGI KARIERY „SZKOŁA DLA GIMNAZJALISTY”

W dniu 12 marca 2014 roku w Skierniewicach odbyły się Targi Kariery „Szkoła dla Gimnazjalisty” zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Wśród prezentujących swoją ofertę znalazł się również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Nasza oferta wzbudzała niemałe zainteresowanie. Gimnazjaliści mieli możliwość uzyskania konkretnych oraz rzeczowych informacji na temat poszczególnych zawodów proponowanych przez naszą szkołę.

Istotnym elementem Targów były atrakcyjne stoiska promocyjne przygotowane przez poszczególnych wystawców jak również rozmaite stroje charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

DSC07788 (Kopiowanie)DSC07791 (Kopiowanie)DSC07796 (Kopiowanie)DSC07803 (Kopiowanie)DSC07815 (Kopiowanie)DSC07824 (Kopiowanie)DSC07825 (Kopiowanie)DSC07826 (Kopiowanie)

 

 

DNI OTWARTE W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i  w bieżącym roku szkolnym w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowano Dni Otwarte Szkoły, które odbyły się w dniach 15 oraz 21 marca 2013 roku.

Na gości odwiedzających w tych dniach szkołę czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Jedną z nich był przygotowany przez młodzież humorystyczny program artystyczna pt. „Kogucik-gaik” – przedstawiający obrzędy wielkanocne po łowicku. Swoje talenty zaprezentowały również uczennice udzielające się w chórze szkolnym. Następnie Gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSCKR oglądając prezentację multimedialną  – „Oferta kierunków kształcenia, rozwijania zainteresowań uczniów i sukcesy szkoły.” Słuchający z uwagą Trzecioklasiści mieli możliwość wzięcia udziału w quizie dotyczącym informacji o szkole oraz wygrania drobnych nagród.

Kolejnym punktem wizyty w murach ZSCKR było zwiedzanie pracowni dydaktycznych i pozostałych obiektów szkoły – budynku praktycznej nauki zawodu, gabinetu weterynaryjnego oraz internatu, w którym na nowych uczniów czekają przytulne pokoje, smaczne jedzenie jak również dobre warunki do nauki i odpoczynku.

W czasie pobytu w szkole uczniowie mieli również okazję obejrzeć wystawy tematyczne przygotowane przez uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz stoisko promocyjne przygotowane na holu szkoły.

Biorąc pod uwagę dylematy młodego człowieka związane z wyborem dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie nowej szkoły pragniemy zaprezentować swoją ofertę dydaktyczną, zawodową i wychowawczą po raz trzeci 12 kwietnia 2013 roku.

 

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013

Technikum w Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jako jedyne z powiatu łowickiego  znalazło się w  tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Techników. Szkoła zajęła 222 miejsce w Polsce, 13 w województwie i 1 w powiecie łowickim.

Finał XV Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 odbył się  10 stycznia br. na Politechnice Warszawskiej. Przygotowała go Fundacja Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita.

Ten wynik szkoła uzyskała dzięki dobrze zdanym egzaminom zewnętrznym
(egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) oraz sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych .

To wspólny sukces uczniów i nauczycieli. Wśród laureatów i finalistów są uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale również tacy, którzy uzyskują przeciętne wyniki w nauce. To nauczyciele starają się wyzwalać u uczniów motywację wewnętrzną do nauki i prowadzić ich do celu.

 

 

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

Szkoła corocznie organizuje DNI OTWARTE. Akcja ta ma na celu zaprezentowanie szkoły, jej historii, osiągnięć, bazy dydaktycznej. 18 marca 2011 roku przyszli nasi uczniowie mogli zapoznać się z ofertę edukacyjną, z kierunkami i profilami szkoły oraz zwiedzić naszą placówkę.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 przemówieniem dyrektora szkoły Pani Zofii Wawrzyńczak. Następnie uczniowie przedstawili wesołą część artystyczną. Można było również obejrzeć prezentację multimedialną o kierunkach kształcenia. Na holu przygotowane zostało stoisko, gdzie zaprezentowano broszury informacyjne. Największym zainteresowaniem wśród oglądających cieszyły się kroniki szkolne.

W tym roku szkolnym Dni Otwarte zaplanowano 18 i 21 marca oraz 7 kwietnia 2011 roku.