Technikum w Zduńskiej Dąbrowie w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2015

Mamy przyjemność ogłosić, że Technikum w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w Ogólnopolskim Rankingu Techników znalazło się na 132 miejscu w kraju, 10 w województwie łódzkim i I w powiecie łowickim.

Ranking „Perspektyw” został opublikowany po raz siedemnasty. W 2015 roku rankingiem objętych zostało 1850 techników z całego kraju .

Kapituła, złożona z przedstawicieli wyższych uczelni, dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i przewodniczących głównych olimpiad przy ocenianiu techników brała pod uwagę: sukcesy w olimpiadach – 20%, matura (przedmioty obowiązkowe) – 25%, matura (przedmioty dodatkowe) – 25% oraz wyniki egzaminów zawodowych – 30%.

Gratulujemy uczniom i Gronu Pedagogicznemu oraz życzymy dalszych sukcesów!

perspektywy (Kopiowanie)                                                                       źródło: perspektywy.pl/reklama/index.php/ranking-szkol-ponadgimnazjalnych