Wprowadzone przez A K

W NAGRODĘ VERDI…

Dnia 21 marca 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie udali się do Łodzi na operę ,,Nabucco” Verdiego wystawianą przez artystów Teatru Wielkiego.  Wyjazd był nagrodą dla tych, którzy w pierwszym semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. […]

DNI OTWARTE SZKOŁY

W dniach 16 i 21 marca 2012 roku odbyły się Dni Otwarte, podczas których wszyscy zainteresowani gimnazjaliści i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Podczas spotkań z odwiedzającymi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie udzielali wszelkich informacji dotyczących szkoły, kierunków kształcenia […]

PROW 2007-2013. INFORMACJA. INSTRUMENTY WSPARCIA.

W dniach 19 – 20 marca 2012 roku Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki był organizatorem szkolenia z zakresu promocji PROW 2007 – 2013. Adresatami stali się wybrani uczniowie sześciu szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a miejscem realizacji była Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju […]

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH PRZEZ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach pozyskiwania  środków pozabudżetowych  złożył następujące wnioski: Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  złożono wniosek na Termomodernizację budynków ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie i wymianę oświetlenia na energooszczędne. Realizacja tego projektu byłaby właściwie zakończeniem termomodernizacji  budynków ZSCKR. Wcześniej wymieniono stolarkę drzwiową i […]

Jubileusz 80-lecia Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Kilkuset byłych uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział w Uroczystych Obchodach Jubileuszu 80-lecia powstania Szkoły połączonych z X Zjazdem Absolwentów. Uroczystości odbyły się 19 czerwca 2010 roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Biskupa Łowickiego. Sponsorami Obchodów Jubileuszu byli: Urząd Gminy Zduny, […]

Staż w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w programie ,,Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekt ,,Poprawa warunków bytowania zwierząt szansą pracy dla absolwentów szkół rolniczych realizowany był we współpracy z DEULA Nienburg i zakładał nabycie dodatkowych umiejętności dla zawodu technik weterynarii. W ramach programu osiemnastu uczniów Technikum kształcącego […]

Finał krajowy XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 28-29 maja w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie koło Skarszew, w województwie pomorskim, odbył się finał XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 215 laureatów, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach okręgowych zmagało się w 8 blokach tematycznych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, […]

Eko-ogród i eko-pracownia w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Nauczyciele naszej szkoły opracowali projekt pn. eko-ogród i ekopracownia. Jest to działanie w ramach edukacji ekologicznej. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólny koszt projektu wyniósł 26430 zł, z czego 18930 stanowiła dotacja a pozostałą część, czyli 7500 zł wkład własny. Z pozyskanych środków zakupiono do eko-pracowni m. […]

Katyń 1940 i 2010. Prawda Ból i Nadzieja

28 kwietnia 2010 roku na 4 godzinie lekcyjnej odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający Zbrodnię Katyńską oraz wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. Społeczność szkolna obejrzała dwa filmy upamiętniające te tragiczne wydarzenia, prezentację multimedialną: \”Katyń 1940 i 2010”oraz wysłuchała wierszy i wspomnień. Zaprezentowano sylwetki tragicznie zmarłych – pary prezydenckiej, polityków, przedstawicieli kościołów, rodzin […]