Wprowadzone przez A K

UCZNIOWIE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NA SPOTKANIU OPLATKOWYM W DOMU DZIECKA W GOSTYNINIE

Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie już od 7 lat współpracuje z Zespołem Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie. W czwartek 10 grudnia w Gostyninie odbyła się świąteczna uroczystość ? spotkanie opłatkowe na którą została zaproszona dyrekcja oraz młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. W czasie spotkania odbywał się kiermasz prac wykonanych przez dzieci (wychowanków). […]

NAGRODZENI STYPENDYŚCI

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Kasia Lewandowska uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Kasia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Średnia ocen za poprzedni rok – 5,28. Jej dotychczasowe osiągnięcia to: – stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2008/2009 – II miejsce w konkursie „Natura 2000” w roku szkolnym […]

O psie, który mieszka w schronisku…

? Smutne oczy jedno pragnienie, Jedno marzenie i jego spełnienie… Zza krat patrzy na świat. Ile ma lat? Stary już, czy jeszcze młody? Miał być szczęściem, czy opcją nagrody? Patrzą na niego ludzie z góry, Nie widzą cierpienia z głowami po chmury. To serce bije jeszcze jak może! Nadziei nie traci, nie może! Koło nosa […]

Radiowęzeł uruchomiony!!!

3 listopada 2009r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie dokonano oficjalnego otwarcia radiowęzła szkolnego i gabinetu samorządu uczniowskiego. Pomieszczenie to przeszło gruntowny remont, ściany odświeżono i zakupiono nowe meble. Uroczystego otwarcia dokonała Pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak, a obecni byli: Pani wicedyrektor Zofia Rosa, opiekun samorządu uczniowskiego Pani Anna Domińczak, […]

Uczmy się bezpiecznej pracy

29 października 2009 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach było gwarno, wesoło i… wiele emocji. Odbył się tu finał pierwszej edycji Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym dla szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. W konkursie wzięło udział 17 szkół tj. około 400 uczniów. Inicjatorem i […]

WSPOMNIENIA O PAPIEŻU W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

16 października 2009 r., dokładnie w 31 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, młodzież klas II z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wraz z katechetą Aleksandrem Frankiewiczem, przygotowali na cześć największego z rodu Polaków, montaż muzyczno-słowny połączony z prezentacją multimedialną. Hasłem przewodnim były słowa IX Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – papież […]

Lekcja geografii w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Uczniowie z klasy III TR i III TW z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie 16.10.2009 zapoznali się w Bełchatowie z: 1.technologią wydobywania metodą odkrywkową węgla brunatnego i z przeobrażeniem terenu wyrażającego się : * wyłączeniem dużych terenów z rolniczego i leśnego użytkowania, * zniszczeniem pokrywy glebowej w obrębie wyrobiska, zwałowiska, zewnętrznego i […]

Cząstka pracy wykonana i znów cząstka i znów cząstka

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto dla wszystkich pracowników oświaty. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach. 15 października 2009 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i patrona szkoły. Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak, która powitała zebranych słowami ,,Celem nauki […]